Stejnokroje a pravidla jejich nošení

Stejnokrojový výnos.

12. března 2012 byl vydán

Stejnokrojový výnos (Normativní výnos Ministerstva obrany „12“), který určuje pravidla pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků.

Stejnokrojový výnos je platný od 1. dubna 2012.

Stejnokrojový výnos byl novelizován Normativním výnosem Ministerstva obrany č. 49 z 28. května 2013.

Plné znění Stejnokrojového výnosu:

Obsahuje jak popis, tak fotografie způsobů nošení vojenských stejnokrojů a dalších součástek a doplňků.

 

Vojenský stejnokroj se stanovenými doplňky tvoří celek jednotného a účelného vystrojení vojáků a charakterizuje jejich příslušnost k ozbrojeným silám. Vojáci nosí vojenský stejnokroj, není-li stanoveno jinak.

Vojáci jsou povinni:

 • pečovat o čistotu stejnokroje a udržovat ho v dobrém stavu,
 • používat stejnokrojové součástky a doplňky pouze předepsaného tvaru (střihu), barvy, rozměru a provedení a nosit je stanoveným způsobem. Jednotné ustrojení při společných zaměstnáních (cvičení, shromáždění, výcvik apod.) stanovuje řídící zaměstnání.

Výjimky (úlevy) z pravidel nošení stejnokrojových součástek nařizuje (povoluje) nadřízený podle povahy vykonávané činnosti. Na vojenských stejnokrojích je zakázáno nosit jakékoli označení příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí.

Vojákům ve vojenském stejnokroji je zakázáno nosit náušnice (kromě vojákyň), přívěsky, náramky nebo další ozdoby, které by rušily vzhled anebo znevažovaly vojenský stejnokroj.

Nadřízený je oprávněn zakázat nošení osobních věcí (prstenů apod.) při zaměstnání z důvodů zajištění bezpečnosti při vykonávané činnosti.

Hlavní změny oproti předchozím pravidlům

 • K služebnímu stejnokroji 97 se nenosí služební čepice 97. V případě nepříznivých klimatických podmínek se může nosit bílá šála ke služebnímu kabátu 97, vycházkovému plášti 97 (nosí-li se ke služebnímu stejnokroji 97), služebnímu kabátu 97 pro ženy, vycházkovému plášti 97 pro ženy (nosí-li se ke služebnímu stejnokroji 97) a k zimní bundě 2000. Bílá šála se musí nosit k těmto kabátům a plášťům vždy, nosí-li se zimní doplňky. Nosí-li se bílá šála, nosí se i černé kožené rukavice.
 • K letnímu stejnokroji 2005 vojáci z povolání nosí baret, nebo letní čepici 2005 lodičku. Letní čepice 2005 se k služebnímu letnímu stejnokroji 2005 nepoužívá. Vojákyně z povolání nosí k letnímu stejnokroji 2005 baret, nebo letní čepici 2005 lodičku.
 • K vycházkovému stejnokroji 97 nosí vojáci služební kalhoty 97, vojákyně nosí sukni 97 nebo úzkou sukni 97.
 • Vojáci k vycházkovému stejnokroji 97 nosí baret nebo služební čepici 97. Služební čepice 97 se nosí s příslušným zlatovým nebo stříbřitým podbradníkem. Černý podbradník se k služební čepici 97 nepoužívá.
 • Vojákyně nosí k vycházkovému stejnokroji 97 baret, služební klobouček 97, nebo klobouk 97. V zimě lze k vycházkovému stejnokroji nosit zimní čepici. Vojákyně nosí k vycházkovému stejnokroji 97 sukni 97 nebo úzkou sukni 97.
 • K vycházkovému letnímu stejnokroji 2005 vojáci nosí baret, nebo letní čepici 2005 s příslušným zlatovým nebo stříbřitým podbradníkem. Černý podbradník se k letní čepici 2005 nepoužívá.
 • Vojákyně nosí k vycházkovému letnímu stejnokroji 2005 baret, nebo služební klobouček 97.
 • Na baretu se nosí velký zlatový nebo stříbřitý odznak. Generálové nosí na baretu malý zlatový odznak s ratolestí.
 • Khaki nátělník a černý nátělník pro vojenské policisty s krátkými nebo dlouhými rukávy bez blůzy nebo kabátu lze nosit pouze ve vojenských objektech zasunuté do kalhot opatřených popruhovým opaskem nebo černým opaskem pro vojenské policisty a s nasazenou pokrývkou hlavy s hodnostním označením.

Foto: Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb - Brno


Kontaktní osoba: pplk. Ing. Vladimír Pleskač, tel.: 973 230 631
18. října 2018