Drobné stejnokrojové doplňky, hodnostní náložky

• Odznaky

Odznak 93 pro absolventy vysokých škol Odznak lipová ratolest zlatavý a odznak mořený malý Odznaky stříbřité Odznaky zlatové odznaky smaltované Odznaky pro instruktory výcviku

• Kovové hodnostní označení

Hvězdy Pásek hodnostní zlatový Knoflíky

• Domovenky, rukávové znaky, nášivky

Domovenky, znak 2000 rukávový Nášivka 2005 pro instruktory výcviku Nášivka 2005 pro instruktory výcviku

• Znaky rozlišovací

Znaky I. Znaky II. Znaky III. Znaky IV. Znaky VI.

• Hodnostní náložky


Kontaktní osoba: pplk. Ing. Vladimír Pleskač, tel.: 973 230 631
2018