Drobné stejnokrojové doplňky, hodnostní náložky

  • Odznaky

Odznak 93 pro absolventy vysokých škol Odznak lipová ratolest zlatavý a odznak mořený malý Odznaky stříbřité Odznaky zlatové odznaky smaltované Odznaky pro instruktory výcviku

  • Kovové hodnostní označení

Hvězdy Pásek hodnostní zlatový Knoflíky

  • Domovenky, rukávové znaky, nášivky

Domovenky, znak 2000 rukávový Nášivka 2005 pro instruktory výcviku Nášivka 2005 pro instruktory výcviku

  • Znaky rozlišovací

Znaky I. Znaky II. Znaky III. Znaky IV. Znaky VI.


Kontaktní osoba: pplk. Ing. Vladimír Pleskač, tel.: 973 230 631
2018