Cvičení 2015

TRIDENT JUNCTURE 2015    -    3. října - 16. listopadu 2015

TRIDENT JUNCTURE 2015

Mnohonárodní cvičení pozemních, vzdušných a námořních sil NATO a partnerských států.

Velitelství: Zaragoza, Španělsko.

Cíl: Řešení krizového scénáře mimo území členských států NATO.

Místo: 16 lokalit ve Španělsku, Portugalsku a Itálii.

Termín: 3. října - 16. listopadu 2015.

Počet cvičících: 36 000 vojáků.

Účast: Z České republiky se účastní více než 250 vojáků pozemních, vzdušných a speciálních sil a odborníci z aliančního Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení z Vyškova.

Technika: AČR nasazuje z letecké techniky 4 vrtulníky Mi-171Š a 6 letounů L-159 ALCA. Působit budou z letecké základny v Zaragoza.do 26 letadel a vrtulníků a 50 kusů pozemní techniky.

Řídící cvičení: Vrchní spojenecký velitel pro transformaci NATO Jean-Paul Paloméros.

Čtěte více o cvičení TRIDENT JUNCTURE 2015:

Vrtulníky Mi-171Š

 

23. října 2015


AMPLE STRIKE 2015    -    31. srpna - 22. září 2015

AMPLE STRIKE 2015

Spojenecké taktické letecké cvičení 19 států a partnerů NATO - AMPLE STRIKE 2015.

Velitelství: 22. základna vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou.

Cíl: Sladit činnosti pilotů taktického letectva s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních operací.

Místo: Na základnách a nad Náměští nad Oslavou, Čáslaví, výcvikovými prostory Boletice a Libavá.

Termín: 31. srpna - 22. září 2015. LETOVÁ ČÁST: 7. - 18. září 2015.

Počet cvičících: zhruba 1 200, z toho 300 zahraničních.

Účast: Česká republika, Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, USA a dva partnerské státy = Rakousko a Švýcarsko.

Technika: do 26 letadel a vrtulníků a 50 kusů pozemní techniky.

Řídící cvičení: plukovník gšt. Ing. Miroslav Svoboda, MSS., zástupce velitele 22. základny vrtulníkového letectva.

Kontakty: podplukovnice Ing. Magdaléna Dvořáková, tisková a informační důstojnice cvičení AMPLE STRIKE 2015, tel.: 724 961 458, www.lznamest.army.cz, amplestrike2015@seznam.cz.

Čtěte více o cvičení AMPLE STRIKE 2015:

JAS-39 Gripen

 

2. září 2015


ALLIED SPIRIT II    -    4. - 24. srpna 2015

Hohenfels JMRC

Spojenecké taktické cvičení jednotek osmi států NATO - ALLIED SPIRIT II (AS II 15).

Velitelství: Výcvikové centrum Joint Multinational Readiness Center (JMRC) v německém Hohenfelsu.

Cíl: Zvýšit připravenost cvičících útvarů a demonstrovat schopnost efektivní spolupráce aliančních a spřátelených jednotek NATO při vedení společné pozemní operace. Prokázat schopnosti a součinnost států NATO při vedení útočných a obranných operací.

Místo: JMRC, Hohenfels, Německo.

Termín: 4. - 24. srpna 2015.

Počet cvičících: více než 4 500 cvičících

Účast: Česká republika, Gruzie, Kanada, Maďarsko, Německo, Srbsko, USA a Velká Británie.

Technika: tanky, obrněná vozidla, houfnice, dopravní a podpůrná vozidla, vrtulníky

Řídící cvičení: plukovník gšt. Josef Kopecký, velitel 7. mechanizované brigády

Kontakty: nadporučík Radek Hampl, tiskový a informační důstojník 71. mechanizovaného praporu, Hranice, tel.: +420 724 692 900, e-mail: vu4428hranice@email.cz

Více o ALLIED SPIRIT II:

Obrněný transportér Pandur

 

8. srpna 2015


TOBRUQ LEGACY    -    22. června - 4. července 2015

TL15

Spojenecké cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany pěti států NATO TOBRUQ LEGACY 2015 (TL15).

Velitelství: ve Vojenském výcvikovém prostoru, Boletice.

Cíl: Prokázat schopnosti a součinnost států NATO při kolektivní protivzdušné obraně s ostrými střelbami čtyř států na vzdušné cíle.

Místo: Vojenský výcvikový prostor, Boletice.

Termín: 22. června - 4. července 2015.

Počet cvičících: téměř 500 osob pozemního personálu jednotek protivzdušné obrany

Účast: Česká republika, Litva, Maďarsko, Slovensko a Spojené státy americké.

Technika: přenosné protiletadlové raketové komplety velmi krátkého dosahu RBS-70, IGLA, MISTRAL

Řídící cvičení: plukovník gšt. Vladimír Barca, velitel 25. protiletadlového raketového pluku

Další účast: Američané se pouze účastní systémem velení a řízení k přenosu dat o vzdušné situaci, bez protiletadlových systémů.

Kontakty: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojníce 25. protiletadlového raketového pluku, Strakonice, tel.: 602 157 175, e-mail: tid25plrb@seznam.cz

Více o TOBRUQ LEGACY 2015:

Tobruq Legacy - Zaměřovač hledí RBS-70

 

21. června 2015


NOBLE JUMP 2015    -    9. - 19. června 2015

43VýsPraporChrudim

Spojenecké cvičení Sil velmi rychlé reakce - NATO Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) - jako součást série aliančních cvičení Allied Shield 2015.

Místo: Vojenský výcvikový prostor Zagaň, západní Polsko.

Cíl: Prověřit spojenecká vojska v podmínkách blízkých bojovému nasazení.

Čas: 9. - 19. června 2015.

Počet účastníků: více než 2100 vojáků.

Technika: Plná sestava taktických vzdušných a pozemních útočných a obranných zbraní.

Účast: Devět států NATO.

Český příspěvek: Rotní úkolové uskupení o síle 150 osob a 50 vozidel ze 43. výsadkového praporu, Chrudim.

Více o NOBLE JUMP 2015:

Kajman-Landrover

 

17. června 2015


VIGOROUS WARRIOR    -    1. - 12. června 2015

VIGOROUS WARRIOR 2015

Mezinárodní zdravotnické cvičení VW15.

Velitelství: Agentura vojenského zdravotnictví, Hradec Králové.

Cíl: Prověřit schopnosti zdravotnického personálu aliančních partnerů v rámci fiktivního nasazení mezinárodní polní nemocnice a dalších zdravotnických prvků v prostředí s vysokým rizikem biologického ohrožení obyvatelstva, včetně úniku nebezpečné biologické látky.

Místo: Prostory Nových kasáren v Hradci Králové

Čas: 1. - 12. června 2015.

Počet osob: 350 cvičících, z toho 150 zahraničních účastníků.

Účast: Zdravotnické týmy z 15 aliančních států pod patronátem budapešťského aliančního centra vojenského zdravotnictví (NATO Centre of Excellence for Military Medicine - MILMED COE, Budapešť).

Technika: Nemocniční koridor 7. polní nemocnice a zdravotnická technika účastnických států.

Ředitel: plukovník gšt. MUDr. Zoltán Bubeník, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví, Hradec Králové.

Účast NATO: NATO MILMED COE, Budapešť.

Kontakt: podplukovník Tomáš Halajčuk, tiskový a informační důstojník cvičení Vigorous Warrior, tel.: 724 695 403, e-mail: halajcuk7@gmail.com.

Více informací o cvičení VW15:

Zdravotnický komplet

 

1. června 2015


CAPABLE LOGISTICIAN    -    1. - 26. června 2015

Mezinárodní cvičení Capable Logistician 2015

Mezinárodní logistické standardizační a interoperabilní cvičení Capable Logistician 2015 (CL15).

Velitelství: Výcvikový prostor Bakony Combat Training Centre v Maďarsku.

Cíl: Připravit velitelství JLSG a vybrané logistické jednotky pro V4 EU BG 2016/1 a procvičit mnohonárodní logistické aspekty pro cvičení TRIDENT JUNCTURE 2015.

Místo: Bakony Combat Training Centre v Maďarsku

Čas: 1. - 26. června 2015.

Počet osob: Více než 1 700 účastníků cvičení.

Účast: 26 států a 11 mezinárodních organizací a agentur v rámci NATO i mimo něj, kteří sebou přivezou cca. 600 kusů techniky. Poprvé v historii se do cvičení také aktivně zapojí zástupci civilních firem z oblasti „Smart Energy“ (obnovitelné a ekologické zdroje energie) pod vedením zástupce velitelství NATO v Bruselu.

Technika: Zhruba 600 kusů techniky.

Ředitel: plukovník Ing. Jan Husák, ředitel MLCC, Praha.

Kontakt: Pavlína Cebáková, MLCC Praha, tel.: +420 724 480 800.

Více informací o cvičení CL15:

Cisterna PHM

 

25. května 2015


LION EFFORT 2015    -    11. - 24. května 2015

LION EFFORT 2015

Letecké cvičení států, jejichž armády používají letouny JAS-39 Gripen (GUG = Gripen Users Group).

Velitelství: 21. základna taktického letectva, Čáslav.

Cíl: Program cvičení je rozdělen do dvou hlavních bloků. Dopoledne se budou létat mise podle komplexního scénáře za koordinace všech cvičících (tzv. Composite Air Operations - COMAO), v odpoledních hodinách budou následovat mise (tzv. Shadow Wave), které budou zaměřeny na manévrový vzdušný boj a na úkoly přímé letecké podpory. Skoro tři desítky letounů tak budou mít možnost spolu cvičit taktiku vzdušného boje, dále procvičovat techniky a procedury při kooperaci.
25. protiletadlový raketový pluk ze Strakonic bude na čáslavské základně simulovat tzv. „Base Defence Zone“, tedy ochranu letiště před nepřátelskými letouny.

Místo: Vzdušné prostory téměř po celé České republice.

Čas:11. - 24. května 2015, dopolední mise COMAO a odpolední Shadow Wave.

Počet osob: 500 účastníků cvičení, včetně zhruba 200 zahraničních vojáků.

Účast: příslušníci Gripen Users Group s letouny JAS-39 Gripen (Česká republika, Švédské království, Maďarská republika, Thajské království) a členské státy NATO s další leteckou či pozemní technikou (Česká republika, Spolková republika Německo, Polská republika).

Technika: Do 30 letadel a vrtulníků, několik desítek kusů pozemní techniky.

Ředitel: pplk. gšt. Ing. Jaroslav MÍKA, zástupce velitele 21. křídla 21. základny taktického letectva Čáslav.

Účast NATO: Česká republika (JAS-39 Gripen, L-159 ALCA, Mi-24, Mi-171, CASA C-295; 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice s pozemní technikou, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav), Maďarská republika (JAS-39 Gripen).

Thajské království (účast bez letecké techniky),
Spolková republika Německo (Eurofighter Typhoon),
Polská republika (F-16 Fighting Falcon.

Kontakty: Společné mediální a informační centrum:

Vedoucí:
kpt. Tomáš Maruščák
tel.: +420 973 375 012, +420 602 440 465
email: info@afbcaslav.cz

Zástupce vedoucího:
npor. Rostislav Lukáš
tel.: +420 973 375 015
email: info@afbcaslav.cz

Webmaster:
kpt. Radoslav Jančev
email: info@afbcaslav.cz

Více informací o cvičení LE15 je publikováno na oficiálních webových stránkách 21. zTL: www.afbcaslav.cz.

LION EFFORT 2015 - JAS-39 Gripen

 


6. května 2015