Strong Campaigner 2014

Velitelsko štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk 4. brigádního úkolového uskupení se koná ve dnech 16. - 26. června 2014 ve VVP Hradiště za účasti téměř 5 tisíc vojáků a 1 100 ks techniky. Cílem cvičení je pomocí simulovaných situací navodit pro cvičící bojové situace, se kterými se mohou setkat při vyvedení v rámci mnohonárodních oprerací NATO.

 

 

Ve středu 18. června 2014 bude ve Vojenském újezdu Hradiště zahájeno velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk 4. brigádního úkolového uskupení (4. BÚU) s názvem Strong Campaigner. Desetidenní výcvik českých vojáků potrvá do čtvrtka 26. června 2014 a bude zakončen prezentačním dnem, v jehož rámci proběhne demonstrace schopností jednotek pozemních a vzdušných sil při vedení obrany a útočného boje brigádním úkolovým uskupením. Do cvičení se zapojí na 4 900 vojáků s téměř 1 100 kusy techniky a zbraňových systémů pozemních a vzdušných sil. Od vzniku Armády České republiky se jedná o druhé největší cvičení na našem území, přičemž předcházející cvičení BÚU se uskutečnilo v říjnu 2006. Řídícím cvičení Strong Campaigner je velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ján Gurník, velitelem 4. BÚU plukovník Miroslav Hlaváč, současný velitel 4. brigády rychlého nasazení.

Strong Campaigner 2014

Simulované taktické situace prověří schopnosti velitele a štábu 4. BÚU účinně velet podřízeným prvkům bojové sestavy, pružně reagovat a adekvátně se rozhodovat v návaznosti na aktuální vývoj na bojišti. Činnost velitelství a způsob vedení boje musí odpovídat požadavkům koaličních partnerů, které se kladou na vojáky úkolových uskupení předurčených do aliančních sil. S tím souvisí také závazek vůči Alianci na dosažení plných operačních schopností českého brigádního úkolového uskupení, postaveného na příslušnících 4. brigády rychlého nasazení a doplněného o další prvky z celé AČR k 1. červenci 2014. Národní certifikace jednotek 4. brigádního úkolového uskupení a současně certifikace velitelství 4. BÚU a 42. mechanizovaného praporu podle hodnocení bojové připravenosti pro operace NATO - CREVAL (Combat Readiness Evaluation) se uskuteční ve dnech 23. a 24. června 2014 za účasti monitorů NATO. Samotné dosažení plných operačních schopností deklaruje připravenost příslušníků 4. BÚU k společné obraně teritoria České republiky a účasti v mezinárodních operacích v souladu s článkem 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně členských států NATO.


19. června 2014