Grim Campaigner 2013

Cvičení jednotek 4. brigádního úkolového uskupení Grim Campaigner 2013 ve VVP Hradiště ve dnech 7. - 18. října 2013.

V pondělí 7. října 2013 bylo ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště zahájeno taktické cvičení jednotek 4. brigádního úkolového uskupení „Grim Campaigner 2013“.

Grim Campaigner 2013

Dvoutýdenní cvičení trvalo do pátku 18. října 2013 a účastnilo se jej téměř 1900 vojáků, a to jak ze 4. brigády rychlého nasazení, tak i z dalších 15 útvarů a zařízení AČR. Organizační jádro brigádního úkolového uskupení tvoří příslušníci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce a 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi. Do výcviku brigádního úkolového uskupení jsou zapojeny například jednotky 53. brigády průzkumu a elektronického boje, 103. střediska CIMIC/PSYOPS. 25. protiletadlové raketové brigády, 14. brigády logistické podpory, 15. ženijní brigády, 13. dělostřelecké brigády, 7. mechanizované brigády, 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, Univerzity obrany a Vojenské policie.

Příslušníci brigádního úkolového uskupení se ve výcvikovém prostoru připravují k plnění úkolů jak pro operace NATO, s čímž souvisí i činnost jednotek bojové podpory, které musí po stanovenou dobu a samostatně logisticky zabezpečit a udržet vojáky nasazené v operacích, tak i pro úkoly obrany teritoria ČR. Výcvik vojáků připravený štábem 4. brigády rychlého nasazení obsahuje řadu situací, takzvaných incidentů, které prověřují celý rozsah možných taktických činností, od provedení přesunu do prostoru soustředění, přes vybudování systému velení a řízení, obranu až po realizaci například útočné operace. Pro podporu a výcviku příslušníků brigádního úkolového uskupení je do cvičení zařazeno vrtulníkové uskupení s vrtulníky Mi-24/35 a Mi-17 k přímé letecké podpoře pozemních jednotek. Součástí výcviku jsou také vzdušné výsadky. V letošním roce se jedná o největší cvičení jednotek AČR.

Taktický námět cvičení staví vojáky před situace, se kterými by se setkali v případě reálného nasazení. Vojáci reagují na rozehranou činnost nepřítele, který se snaží proniknout do hloubky jejich sestavy. Mezi nejzávažnější simulované incidenty, které museli vojáci řešit, patřily například vážná dopravní nehoda vozidla Pandur se smrtelným zraněním, dělostřelecký útok, letecký útok vedený osádkami bitevních vrtulníků Mi-24.

Od pondělí 14. října vede nepřítel proti vojákům 4. brigádního úkolového uskupení intenzivní operaci s cílem obsadit ropná pole na spojeneckém území. Překročil hranici fiktivního státu a zahájil boj s prvosledovými aliančními jednotkami. Příslušníci 7. mechanizované brigády zaujali obranu a zpomalili postup nepřátelských sil. K bojové činnosti vojáci využívají kolové obrněné transportéry Pandur, lehká obrněná vozidla Iveco, vozidla Land Rover Defender 130 Kajman, průzkumnou skupinu ze 102. průzkumného praporu s bezpilotním prostředkem UAV Raven, vozidla Tatra 810 a další.

„V rámci cvičení je také hodnocena úroveň bojové připravenosti příslušníků 41. mechanizovaného praporu a 43. výsadkového mechanizovaného praporu pro operace NATO dle alianční metodiky CREVAL (Combat Readiness Evaluation - hodnocení bojové připravenosti). „Po splnění této praktické kontroly v bojové připravenosti budou oba prapory certifikovány a připraveny k plnění úkolů v plném spektru operací v rámci mnohonárodních sil,“ řekl řídící cvičení, velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč.

Za přípravu certifikace zodpovídá Velitelství pozemních sil. Hodnotící týmy jsou posíleny o příslušníky podřízených útvarů, sekcí a odborů Generálního štábu AČR. Na dodržování standardů NATO v průběhu hodnocení dohlížejí pozorovatelé aliančního Velitelství pozemních sil z tureckého Izmiru. Plných operačních schopností dosáhne 4. brigádní úkolové uskupení v roce 2014.

Ve čtvrtek 17. října 2013 od 10.00 hodin se s průběhem cvičení a přípravou vojáků 4. brigádního úkolového uskupení seznámil ministr obrany České republiky Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel, zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Aleš Opata, velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ján Gurník a další pozvaní hosté.


Vloženo: 20. října 2013