Capable Logistician 2013

Mnohonárodní logistické standardizační a interoperabilní polní cvičení.

•Zpravodajství• Základní údaje

Termín:

8. – 26. června 2013

Organizace a řízení cvičení:

Capable Logistician 2013

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky, Praha (MLCC Praha)

Řídící cvičení:

plukovník gšt. Ing. Miroslav Pelikán (ředitel MLCC Praha)

Místo konání:

Slovenská republika (Vojenský výcvikový prostor Lešť, Letecká základna Sliač)

Účast:

celkem 1750 vojáků a logistických odborníků, do 600 kusů techniky, více než 300 odborných hostů z 35 států a 14 organizací/velitelství z velitelské struktury NATO a struktury sil NATO a dalších

Účast za AČR:

141 osob, 40 kusů techniky

(Generální štáb AČR – Sekce logistiky MO, Velitelství společných sil, 14. brigáda logistické podpory, 15. ženijní brigáda, 7. mechanizovaná brigáda, Velitelství výcviku – Vojenská akademie, 23. základna vrtulníkového letectva, 22. základna letectva, Velitelství sil podpory, Základna munice, Centrum vojenské dopravy, Distribuční centrum, Vojenská policie, Ústřední vojenský zdravotní ústav)

Distinguished Visitors Day:

20. června 2013

(očekávaná účast: čelních představitelů ČR a SR, členů vojenského výboru NATO, zástupců velitelských struktur NATO, zástupců logistiky ozbrojených sil jednotlivých členských států NATO, zemí PfP a ostatních zúčastněných zemí a dalších odborných hostů)

• Informace o cvičení:


Mnohonárodní logistické standardizační a interoperabilní polní cvičení Capable Logistician 2013, které se pod řízením Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze uskuteční od 8. do 26. června 2013 na Slovensku, lze bez nadsázky označit za dosud největší logistické cvičení. Zapojí se do něj na 1750 vojáků a logistických odborníků s 600 kusy pozemní i letecké techniky a okolo 300 odborných hostů z celkem 35 států světa (členských i nečlenských zemí NATO) a 14 organizací/velitelství z velitelské struktury NATO a struktury sil NATO. Za Armádu České republiky se cvičení zúčastní řádově 141 osob s více než 40 kusy techniky.

Během cvičení, které vychází z námětu nasazení sil NATO v operace OSN na podporu míru a stability ve fiktivním konfliktu uvnitř státu Fairyland, který se rozpadl na územní celky Westalia a Eastalia, bude po odborné logistické stránce procvičeno nasazení, působení a následné stažení mnohonárodního logistického podpůrného uskupení s důrazem na prověřování interoperability nasazených sil a standardizaci. Součástí scénáře bude i nasazení sil a prostředků tohoto uskupení pro humanitární operaci ke zmírnění následků simulované přírodní katastrofy v prostoru operace.

Procvičována bude činnost v jednotlivých funkčních oblastech, které jsou pro zjednodušení nazvány dle jednotlivých komodit či prováděných činností. K těm klíčovým budou patřit například:

- munice (Ammunition),

- palivo (Fuel),

- voda (Water),

- údržba, vyprošťování a obnova bojeschopnosti techniky (Maintenance & Recovery & BDR),

- přeprava (Movement & Transportation),

- řízení přepravy (MovCon),

- vrtulníkové operace (Helicopter OPS),

- chytrá energie (Smart Energy).

Procvičována bude i činnost mezinárodních štábů - především JLSG (Joint Logistics Support Group). Dále budou v rámci cvičení působit příslušníci Mezinárodního praporu vojenské policie (Multinational Military Police Battalion) tvořeného příslušníky Vojenské policie z České republiky, Chorvatska, Polska a Slovenska.

Reálnou podporu cvičícím bude poskytována hostitelskou stranou – Slovenskem (Ozbrojenými silami Slovenské republiky)

Součástí cvičení Capable Logistician 2013 bude v rámci doprovodného programu Industry Days i prezentace firem zabývajících se řešeními pro logistiku ozbrojených sil.

• Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky


Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (Multinational Logistics Coordination Centre MLCC) se sídlem v Praze bylo vytvořeno na základě memoranda o porozumění podepsaného mezi Českou republikou, Řeckem, Maďarskem, Slovenskem a USA dne 28. října 2009 v Bruselu. Počátečních operačních schopností MLCC dosáhlo 1. února 2010 a permanentně začalo působit od 1. ledna 2011. Za sídlo MLCC byla členskými státy zvolena Praha. MLCC v současnosti sdružuje 11 členských států (Bosna a Hercegovina, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Velká Británie a USA).

MLCC je mezinárodní logistická organizace, jejíž vizí je zvyšování logistických schopností a snížení nedostatků a nákladů v logistice poskytováním řešení na bázi mnohonárodní spolupráce. MLCC je stálým partnerem pro státy NATO a další partnerské země ke sdílení informací a zlepšení přehledu o národních schopnostech, plánech a záměrech v oblasti logistiky i pro lepší porozumění logistickým požadavkům v rámci NATO. MLCC koordinuje a podporuje dvojstrannou i mnohonárodní spolupráci při budování a rozvoji logistických schopností v souladu s koncepty Smart Defence (NATO) a Pooling and Sharing (EU). MLCC si také klade za cíl koordinovat mezinárodní vojenské vzdělávací programy v oblasti logistiky, shromažďovat logistické informace, podporovat interoperabilitu, standardizaci, odbourávání bariér a mezinárodní spolupráci v logistice. V neposlední řadě se MLCC zároveň podílí na přípravě a organizaci mezinárodních logistických cvičení, logistického výcviku, pracovních jednání, skupin a konferencí.

Stávajícími hlavními aktivitami MLCC je nejen příprava, koordinace a řízení cvičení Capable Logistician 2013, ale i výstavba společné skupiny logistické podpory JLSG (Joint Logistics Support Group) na regionální úrovni států Visegrádské skupiny V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Použití této JLSG V4 se plánuje i v rámci bojového uskupení EU Battle Group, které státy V4 společně připravují na rok 2016.

MLCC je otevřeno jak členským státům NATO, PfP, MD, ICI a kontaktním zemím tak i nečlenským státům. Další rozšiřování MLCC intenzivně pokračuje. Bulharsko, Itálie, Litva, Portugalsko a Srbsko jsou nyní v různé fázi přístupového procesu do MLCC

• Seznam států zapojených do cvičení Capable Logistician 2013


Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Jižní Korea, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA a Velká Británie.

• Seznam organizací zapojených do cvičení Capable Logistician 2013


Organizace, velitelství a mnohonárodní síly v rámci NATO

ACO – Allied Command Operations ACT – Allied Command Transformation EUMS – European Union Military Staff JALLC – Joint Analysis Lessons Learned Centre JFC B – Joint Forces Command Brunssum JFC N - Joint Forces Command Naples JWC – Join Warfare Centre NATO ESCD – NATO Emerging Security Challenges Division NATO TV – NATO Public Diplomatic Division NCIA - NATO Communications and Information Agency NRDC ITA - NATO Rapid Deployable Corps – Italy NRDC SP - NATO Rapid Deployable Corps – Spain NSA - NATO Standardization Agency NSPA - NATO Support Agency.

• Informace pro média


Hlavní aktivity pro média budou soustředěny na DV Day cvičení – čtvrtek 20. června 2013, kdy se uskuteční dynamické ukázky a tisková konference ke cvičení za účasti představitelů NATO, České a Slovenské republiky a zástupců cvičení.

Fototermíny s možností rozhovorů po jednotlivých funkčních oblastech cvičení Capable Logistician 2013 budou organizovány pro zástupce médií ve dnech 17., 18. a 19. června 2013.

Formulář k akreditaci na cvičení Capable Logistician 2013 je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva obrany Slovenské republiky:

Kontaktní osoba:

  • major Jan Šulc
  • oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR
  • tel.: 973 216 044
  • mobil: 724 033 396
  • e-mail: kangs@army.cz