Cvičení orgánů krizového řízení Evropské unie

Cvičení ML 2012 je procedurální cvičení orgánů krizového řízení EU strategické politicko-vojenské úrovně. Procvičuje politické řízení a strategické vedení přípravy a plánování vojenské operace a civilní mise CSDP (Common Security and Defence Policy).

Multi Layer 2012

Cvičení připravují a jeho provedení se účastní členské země EU a orgány EU bez zapojení sil a prostředků EU s výjimkou dvou velitelství EU v německé Postupimi (operační velitelství) a italské Brindisi (velitelství sil). Jedná se o druhé cvičení od vzniku nové struktury EU - Evropské služby pro vnější akce (EEAS).

Cílem cvičení

Bylo zahájeno cvičení ML 2012
  • je procvičit činnost orgánů krizového řízení EU na úrovni strategické, operační i taktické, včetně rozhodovacího a plánovacího procesu EU a zlepšení operačních schopností. Procvičovány budou jak civilní, tak i vojenské nástroje.

Tématem cvičení je

  • řešení krizové situace v oblasti severovýchodní Afriky provedením vojenské operace a civilní mise Společné bezpečnostní a obranné politiky EU s respektováním vedoucí role Rady bezpečnosti OSN při udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Scénář cvičení podporuje možnosti nasazení vojenských a civilních kapacit v souladu s mandátem OSN.

Místo cvičení:

  • v České republice pracoviště orgánů krizového řízení

Termín cvičení:

  • 1. až 26. říjen 2012

Účast:

  • Úřad vlády ČR, sekretariát BRS, ÚKŠ, určení pracovníci cvičících ÚSÚ a dalších složek, určení pracovníci civilní a vojenské části Stálého zastoupení ČR při EU a příslušníci společné plánovací skupiny R SOC MO. V průběhu cvičení nedojde k nasazení vojsk.

Cvičení řídí:

  • 1. NMO