Cvičení CMX 2012 a Cyber Coalition 2012

Cvičení orgánů krizového řízení NATO Crisis Management Exercise 2012 bylo zaměřeno na prověření aliančních postupů krizového řízení, na plánování a rozhodování na strategické politicko vojenské úrovni. Cvičení CMX bylo v roce 2012 propojeno se souběžně probíhajícím cvičením kybernetické obrany Cyber Coalition 2012, které bylo zaměřeno na řešení krizové situace vzniklé v důsledku kybernetických útoků na informační a komunikační systémy NATO a na kritickou infrastrukturu některých členských zemí Aliance.

Cvičení CMX 2012 a Cyber Coalition 2012

Cvičný scénář byl postaven na řešení složité mezinárodní krizové situace, která vznikla v důsledku dlouhotrvajících konfliktů mezi dvěma fiktivními ostrovními státy v Indickém oceánu, a v důsledku ohrožení některých členských států Severoatlantické aliance agresivními aktivitami dvou nepřátelských zemí. Modelová situace zahrnovala stupňující se hrozbu chemických, biologických a radiačních útoků a široký rozsah kybernetických útoků.

Cvičení CMX se mimo zemí NATO zúčastnily z důvodu zeměpisné blízkosti některým událostem scénáře i dva partnerské státy Aliance, Finsko a Švédsko. Oba státy se spolu s Rakouskem zapojily i do cvičení Cyber Coalition.


Cvičení CMX 2012 a Cyber Coalition 2012

Místo cvičení:

V České republice pracoviště orgánů krizového řízení.

Termín cvičení:

12. až 16. listopadu 2012

Účast:

V České republice krizový štáb MO a určení pracovníci resortu MO, vybraných ministerstev a správních úřadů s celostátní působností, bez nasazení vojsk

Cvičení řídí:

Náměstek ministra obrany pro personalistiku