Cooperative Effort 2011

Polní cvičení jednotek 4. brigády rychlého nasazení s prvky dalších jednotek Velitelství společených sil. Komplexní polní výcvik 9. jednotky PRT Lógar, která bude nasazena v Afghánistánu od února do srpna 2012.

Cíl:

 • Cílem cvičení Cooperative Effort 2011 je prezentovat AČR jako moderní armádu připravenou k obraně suverenity a územní celistvosti České republiky a k nasazení v zahraničních koaličních operacích. 9. jednotka PRT pak pod velením zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníka Antonína Gensera v rámci cvičení prokáže svou připravenost k nasazení v zahraniční operaci ISAF.
 • Cooperative Effort 2011

Téma:

 • Dynamická činnost vychází ze scénáře komplexního útoku povstaleckých skupin na patrolu koaličních sil, která se po splnění úkolu vrací na základnu. Patrolu představuje kolona kolových bojových vozidel pěchoty Pandur a dalších vozidel, přesunující se po nezpevněné komunikaci s podporou průzkumného bezpilotního prostředku RAVEN (UAV RAVEN). Povstalci nejprve na patrolu zaútočí odpálením improvizovaného výbušného zařízení pod prvním vozidlem a poté zahájí na jednotku komplexní útok palbou z ručních zbraní minometů a RPG.
 • Na základě vyhodnocení situace si velitel patroly vyžádá leteckou podporu (CAS), kterou poskytne dvojice podzvukových bitevních letounů L-159 ALCA a bitevních vrtulníků Mi-24. Následně se do boje zapojí další přivolaná četa na kolových bojových vozidlech pěchoty Pandur, která s podporou dělostřelectva provede protizteč. Po přenesení boje do hloubky sestavy protivníka je do místa incidentu přivolán zdravotnický vrtulník W-3A Sokol k evakuaci zraněných (MEDEVAC). Jednotka tvořící napadenou patrolu se poté stahuje z prostoru incidentu a četa kolových bojových vozidel pěchoty Pandur pokračuje dále v ničení a pronásledování protivníka. Dynamická činnost poté pokračuje příjmem a stabilizací raněných vojáků prostředky české polní nemocnice. V případě neletového počasí se činnosti nezúčastní vzdušné prvky CAS a evakuace raněných je provedena pozemní cestou s využitím zdravotnické modifikace kolového obrněného vozidla Pandur.
 • Námět provedené činnosti čerpá ze zkušeností získaných našimi vojáky v koaličních operacích, zejména z aktuálních poznatků z operace ISAF v Afghánistánu, do které se v rámci tohoto cvičení připravuje 9. jednotka Provinčního rekonstrukčního týmu. Její jádro tvoří táborský 42. mechanizovaný prapor, který se spolu s dalšími jednotkami účastní cvičení.

Místo:

 • Vojenský výcvikový prostor Hradiště.

Termín:

 • Závěrečná fáze ve dnech: 4. – 8. prosince 2011.

Účast::

 • Velitelství 4. brigády rychlého nasazení a jemu podřízené jednotky - 41. mechanizovaný prapor, 42. mechanizovaný prapor (tvoří jádro 9. jednotky PRT), 43. výsadkový mechanizovaný prapor, vybrané prvky ze 13. dělostřelecké brigády, 14. brigády logistické podpory, 15. ženijní brigády, 53. brigády průzkumu a elektronického boje, 103. střediska CIMIC/PSYOPS, 6. a 7. polní nemocnice a dalších zdravotnických zařízení, 22. základny taktického letectva, 23. základny vrtulníkového letectva, 24. základny dopravního letectva a specialisté z dalších vojenských útvarů a zařízení AČR.

Poznámka:

 • Cvičení je vyvrcholením výcvikových aktivit jednotek Velitelství společných sil AČR roku 2011.

Počet cvičících:

 • 1100 vojáků.

Technika:

 • na 300 kusů pozemní bojové, letecké a podpůrné techniky.

Řídící cvičení:

 • Velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč.


7. prosince 2011