Boleslavská hradba 2011

Velitelsko štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk podřízených útvarů a zařízení sil podpory AČR.

Cílem cvičení

  •  je zdokonalit cvičící v poskytnutí komplexní logistické a zdravotnické podpory jednotkám aliančních vojsk nasazených v operaci v prostoru konfliktu. Prověřit reálnost zpracované dokumentace. Procvičit jednotky aktivních záloh při střežení základny a vedení obranného boje.

Tématem

  • cvičení je podpora aliančních vojsk hostitelským státem. Pro vybudování logistické základny k podpoře vojsk NATO v operaci byla zvolena Základna opravovaného materiálu ve Štěpánově.

Činnosti, pracoviště:

  •  vagónování techniky, vykládka palet, přejímka materiálu, kontejnerový terminál, skladování zbraní, munice, opravy techniky, výdej pohonných hmot, polní nemocnice, letecký odsun raněných, stanový tábor, střežení objektu, ...

Místo cvičení:

  • Základna opravovaného materiálu Štěpánov u Olomouce a v posádkách stálé dislokace (operační střediska)

Termín cvičení:

  • 5. – 8. 9. 2011

Účast:

  • Velitelství sil podpory Stará Boleslav, Základna opravovaného materiálu Štěpánov, Základna neopravovaného materiálu Brno, Základna munice Týniště nad Orlicí, Základna oprav Lázně Bohdaneč, Distribuční centrum Pardubice, Nemocniční základna Hradec Králové, Centrum letecké záchranné služby Plzeň – Líně, Veterinární základna Chotyně, Rota aktivních záloh Krajského vojenského velitelství (KVV) Olomouc, Základna zdravotnického materiálu Bystřice pod Hostýnem, KVV Liberec, KVV Ústí nad Labem, KVV Plzeň, KVV České Budějovice, KVV Jihlava, KVV Pardubice, KVV Ostrava, KVV Zlín, KVV Brno, Rota zabezpečení Stará Boleslav, Skupina zabezpečení letového provozu společných sil, zásahová jednotka Vojenská policie Olomouc

Poznámka:

  • Cvičení je vyvrcholením výcvikových aktivit sil podpory AČR roku 2011

Počet cvičících:

  •  Přibližně 130 vojáků z povolání, 45 občanských zaměstnanců, 30 vojáků aktivních záloh

Hlavní druhy techniky:

  • 45 ks nákladní a speciální kolové techniky AČR, 1 vrtulník, 8 ks železničních vagónů (Vrtulník W-3A SOKOL, Tatra T – 815 STEELBRO + plošina VP 20, T 815 CITRA, T 815 CAS 11, T-810, T 815 Multilift, VOLVO FL12 KLAUS, autojeřáb T 815 AD 20, Kolový obrněný transportér PANDUR, Land Rover, vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky)

Řídící cvičení:

  • Velitel sil podpory AČR brigádní generál Ján Gurník