NÁKAZA 2010

Záměrem cvičení je procvičit činnost veterinárních zásahových skupin Ústředního vojenského veterinárního ústavu Hlučín v ohnisku nebezpečné nákazy a v případě podezření z bioterorismu.

NÁKAZA 2010

Cvičení NÁKAZA 2010

Tématem cvičení vojenské veterinární služby je nasazení sil a prostředků při řešení rozšíření nebezpečné nákazy v prostoru vojenského újezdu Libavá v součinnosti se Státní veterinární správou ČR a Samostatnou záchrannou rotou Olomouc. Jako modelová situace byla zvolena velmi nebezpečná a přenosná nákaza Slintavka a Kulhavka a podezření z bioterorismu (Antrax).

Místo cvičení: Zemědělská správa Vojenských lesů a statků - HEROLTOVICE ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá

Termín cvičení: 14. – 18. 6. 2010

Účast: Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín,  Státní veterinární správa ČR, Samostatná záchranná rota společných sil Olomouc a Státní veterinární a potravinářská správa Slovenské republiky

Poznámka: Mezi pozvanými hosty jsou zástupci odboru krizového řízení Ministerstva zemědělství ČR a zástupci Státní veterinární a potravinové správy Slovenské republiky. V průběhu cvičení ve středu 16. června proběhne rovněž Sympozium u příležitosti 90. výročí vojenské veterinární služby.

Počet cvičících: 65 vojáků a civilních expertů veterinární služby České republiky

Hlavní druhy techniky:

  • pojízdná veterinární laboratoř, odchytová a imobilizační souprava VET-11 a vozidla zásahových skupin (1x Land Rover, 2x ACHR, 1x ARS a další)

Řídící cvičení:

  • plukovník MVDr. Jaroslav Honegr, ředitel Ústředního vojenského veterinárního ústavu Hlučín

/assets/vycvik-a-nasazeni/vycvik-vojsk/2010/snimek-089_2.jpg