Armáda » Výcvik a nasazení » Výcvik vojsk » 2009

Cvičení AČR - 2009

Cvičení orgánů krizového řízení Evropské unie

CME 2009

Ve dnech 23. listopadu - 4. prosince 2009 se koná procedurální cvičení orgánů krizového řízení Evropské unie strategické politicko-vojenské úrovně s uplatněním plánovacích procedur pro civilní a vojenské operace ESDP (European Security and Defence Policy). Cvičení připravily a jeho provedení se účastní členské země EU a orgány EU bez zapojení NATO.

Cílem cvičení je procvičit činnost orgánů krizového řízení EU při plánování mírové operace EU s nasazením vojenských a civilních sil a jejich vzájemná koordinace se zaměřením na operaci vedenou silami rychlé reakce, bez využití bojového uskupení EU (BG).

Místo cvičení: v České republice pracoviště orgánů krizového řízení
Termín cvičení: 23. listopadu až 4. prosince 2009
Účast: určení pracovníci SOC MO, určení pracovníci civilní a vojenské části Stálého zastoupení ČR při EU a příslušníci SkR SOC MO. V pohotovosti k aktivaci nebo zapojení do cvičení podle rozhodnutí ředitelství cvičení zůstává Úřad vlády ČR, sekretariát BRS, sekretariát ÚKŠ, určení pracovníci cvičících ÚSÚ (MO, MV, MZV) a jejich operační střediska, krizové štáby nebo určení pracovníci ostatních ÚSÚ dle potřeby. V průběhu cvičení nedojde k nasazení vojsk.
Cvičení řídí: zástupce NMO-Z – ředitel SOPS MO

 

 

CVIČENÍ MOUNTAIN FLIGHT 

Plnění harmonogramu výcviku před vysláním vrtulníkové jednotky do Afghánistánu.

Místo cvičení: základna SAILLAGOUSE ve Francii.

Termín cvičení: 26. 10. - 9. 11. 2009.

Hlavní cíl:  výcvik osádek, které se připravují do mise ISAF.

Hlavní úkoly: létání v horských údolích, nácvik přistání na horských plochách s nadmořskou výškou více než 2000 m (ve dne i v noci za použití přístrojů pro noční vidění NVG), nácvik jeřábování na vysokohorských plochách a skupinové létání.

Počet cvičících: Ze základny vrtulníkového letectva v Přerově se cvičení zúčastní 51 příslušníků se čtyřmi víceúčelovými vrtulníky Mi-171Š.
Kromě přerovských letců se cvičení účastní také 22 osob se dvěma bojovými vrtulníky Mi-24/35 z Náměšti nad Oslavou .

Řídící cvičení: major Karel Valvoda ze Společných sil AČR.( 23. 9. 09 )

Související:


 

Cvičení mnohonárodního praporu vojenské policie NATO

BLACK BEAR 2009

Ve dnech 14. - 23. září 2009 se v České republice uskuteční taktické cvičení mnohonárodního praporu Vojenské policie NATO MNMPBAT (Multi-National Military Police Battalion NATO).

Vedoucím státem projektu spojeneckého praporu VP je Polsko.

Místo cvičení: Vojenský výcvikový prostor Březina

Termín cvičení: 14. - 23. 9. 2009

Forma cvičení: Polní příprava (LIVEX - Live Exercise)

Rozsah cvičení: Praporní jednostupňové nepřetržité se značkovaným nepřítelem

Hlavní cíl cvičení: Procvičit a zdokonalit NATO MNMPBAT v plánování a plnění úkolů policejní ochrany ve stabilizačních operacích za použití odlišného technického vybavení a zbraňových systémů. Procvičit postupy a interoperabilitu na taktické úrovni za použití jednotek vojenské policie při provádění stabilizační operace.
Účast: Příslušníci Vojenské policie Chorvatské republiky, Vojenského četnictva Polské republiky, Vojenské policie Slovenské republiky a Vojenské policie České republiky vyčlenění do ředitelství, velení, štábu a jednotek NATO MNMPBAT.

Počet cvičících: do 160 osob a 100 osob bude cvičení zabezpečovat

Řídící cvičení: plukovník Ing. Martin Bečka, náčelník štábu Hlavního velitelství VP

Velitelství Vojenské policie Olomouc ( www.vpolomouc.army.cz )

BLACK BEAR 2009

 

 

Velitelsko–štábní cvičení sil podpory

„BOLESLAVSKÁ HRADBA 2009“

 BOLESLAVSKÁ HRADBA 2009 Ve dnech 7.-9. září 2009 se uskuteční velitelsko–štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk přímo podřízených útvarů a zařízení velitelství sil podpory a jednotek aktivních záloh se součinnostním cvičením vojenské veterinární služby, Státní veterinární správy ČR a složek Integrovaného záchranného systému. Boleslavská hradba je vyvrcholením výcvikových aktivit sil podpory v roce 2009.

Tématem cvičení je nasazení sil a prostředků při řešení krizových situací nevojenského ohrožení - při likvidaci ohniska nebezpečné nákazy, hašení požáru, řešení zdravotnickém odsunu raněných osob (MEDEVAC), ostraze objektů důležitých pro obranu státu.
Síly podpory budou demonstrovat jejich připravenost k účasti na řešení krizových situací.

Místo cvičení: Vojenský výcvikový prostor Boletice a Libavá, posádky stálé dislokace cvičících jednotek

Termín cvičení: 7.-9. září 2009

Účast: Velitelství sil podpory a podřízené útvary a zařízení včetně 9 krajských vojenských velitelství, aktivní zálohy, útvary a zařízení společných sil, Vojenská policie, jednotky IZS Jihočeského kraje, Státní veterinární správa ČR

Počet cvičících: přibližně 400 osob

Řídící cvičení: brigádní generál Ing. Jaroslav Kocián, velitel sil podpory

 

Další informace

Velitelství sil podpory

 

AKTIVAČNÍ CVIČENÍ BOJOVÉHO USKUPENÍ EU

„SHARP RESPONSE 2009“

  Aktivační cvičení česko-slovenského bojového uskupení Evropské unie (CZE/SVK BG EU) představuje završení dlouhodobé etapy výstavby a přípravy této vojenské jednotky. Cvičení bude probíhat nejen na území České republiky, ale část cvičení bude zaměřena i na aktivaci operačního velitelství Evropské unie v německé Postupimi. Cílem cvičení je prověřit schopnosti aktivace bojového uskupení na jednotlivých stupních velení a celkového sladění procesu aktivace. Na závěr cvičení bude jednotce předáno certifikační osvědčení k dosažení plných operačních schopností. Bojové uskupení EU je určeno k nasazení i mimo území Evropy v případě potřeby na základě rozhodnutí Evropské unie.
Místo cvičení: Velitelství společných sil v Olomouci, velitelství 4. brigády rychlého nasazení v Žatci (Force Headquarters - FHQ), místa stálé dislokace jednotek zdrojového rámce a operačního velitelství (Operations Headquarters - OHQ) v Postupimi.
Termín cvičení: 19. - 25. června 2009.
Účast: Jednotky zdrojového rámce CZE/SVK BG EU, štáby OHQ, FHQ a složky AČR zajišťující přepravu a aktivaci jednotek CZE/SVK BG EU. Řídící cvičení: generálmajor Ing. Jiří Halaška.

Cvičení jednotek česko-slovenského bojového uskupení Evropské unie, březen/duben 2009.

Bojové uskupení Evropské unie

 

FLYING RHINO 2009

Flying Rhino 2009

Ve dnech 27. dubna až 15. května 2009 se v ČR uskutečňuje cvičení vyčleněných útvarů společných sil AČR a Ozbrojených sil Velké Británie za účasti ozbrojených sil Dánska, Kanady, Litvy, Nizozemska a Slovenska pod názvem Létající nosorožec 2009. Cvičení je zaměřené na výcvik předsunutých leteckých návodčích (Forward Air Controllers, FAC) a na spolupráci mezi vzdušnými a pozemními silami, nasazenými v zahraničních vojenských operacích.

Cvičení „Flying Rhino 2009“ je v pořadí 7. cvičením pozemních a vzdušných sil České republiky a Velké Británie.

Místo cvičení: 22. základna letectva v Náměšti nad Oslavou, VVP Brdy a Libavá, území krajů Vysočina a Pardubického kraje.
Termín cvičení: 27. 4. - 15. 5. 2009
Účast: ozbrojené síly Velké Británie, Dánska, Kanady, Litvy, Nizozemska, Slovenska a z České republiky vojáci z leteckých základen v Náměšti nad Oslavou, Čáslavi, Kbelích, ze 7. mechanizované brigády, 25. protiletadlové brigády a dalších jednotek společných sil.

Počet cvičících: na 1500 z České republiky a na 2000 zahraničních.

Řídící cvičení: brigádní generál Robert Weighill, velitel 1. britské obrněné divize a řídící cvičení jednotek společných sil plukovník Jiří Verner, zástupce velitele SpS - velitel VzS.

 

Cvičení sledujte zde na webových stránkách 22. základny letectva v Náměšti nad Oslavou

FLYING RHINO 2009

 

COLLECTIVE SHIELD 2009 - BATTLE GROUP EU

 

Ve dnech 23. března až 3. dubna 2009 se uskutečňuje velitelsko štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk.

Hlavním cílem tohoto cvičení je prokázat schopnost armády viditelně a hodnověrně naplnit deklarované politicko-vojenské ambice, prověřit schopnost česko-slovenské Battle Group Evropské unie (CZE/SVK BG EU) nalánovat a provést expediční operaci, a prověřit sladěnost jednotlivých prvků včetně systému velení a řízení na všech úrovních.

Battle Group 2009 bude od července letošního roku držet šestiměsíční pohotovost k nasazení podle rozhodnutí EUMC.

Místo cvičení: VVP Hradiště a Boletice, Olomouc, Bechyně a Pardubice v České republice, a VVP Lešť ve Slovenské republice
Termín cvičení: 23. 3. –  3. 4. 2009
Účast: Armáda České republiky a Ozbrojené síly Slovenské republiky

Počet cvičících v ČR: více než 1600 osob včetně 50 slovenských vojáků

Počet cvičících v SR: více než 270 slovenských vojáků

Počet zabezpečujících: do 300 osob řídícího štábu a opozičních sil

Řídící cvičení: generálmajor Ing. Hynek Blaško, velitel společných sil

 

Další informace

 

COLLECTIVE SHIELD 2009 - BATTLE GROUP EU


1. prosince 2009