Nasazení armády v ČR

Armáda České republiky plní, mimo ochrany a obrany územní celistvosti republiky a mezinárodních závazků naší země, také vnitřní funkci při zajišťování bezpečnosti občanů.

Vojáci likvidují nákazu ptačí chřipky

Vojáci v rámci Integrovaného záchranného systému České republiky pomáhají záchranným a zdravotnickým složkám státu při likvidaci a omezení následků průmyslových a ekologických havárií, po živelných pohromách, jako jsou povodně nebo velké množství sněhu, nebo při likvidaci ohnisek nebezpečné nákazy. Vojáci také posilují Policii ČR při významných akcích v republice, jako například bylo v roce 2009 předsednictví ČR Radě Evropské unie, nebo při bezpečnostním ohrožení jakéhokoli charakteru.

Armáda České republiky se na svoje možné budoucí úkoly při řešení krizových situací nevojenského charakteru připravuje na mezinárodních cvičeních v rámci Severoatlantické aliance (CMX) a Evropské unie (CME), a na národních součinnostních cvičeních se složkami Integrovaného záchranného systému ČR.

Výběr zpravodajství o účasti AČR při pomoci občanům:


17. října 2018