Rezerva 2015

Dne 25. dubna se na střelnici Velcí v prostoru VT Jince konal již 3. ročník mezinárodního měření sil záložníků AČR a záložníků ze sousedních států pod názvem REZERVA 2015.

Organizátory bylo KVV hlavní město Praha ve spolupráci s KVZ Praha 10 a dalšími KVZ pražské oblasti za aktivního přispění VÚ v Jincích a Vojenských lesů v Jincích.

V průběhu slavnostního uvítání ze strany pořadatelů, kterého se ujal za KVV hlavní město Praha jeho ředitel, plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš a za pořadatele pak Ing. Jan Bada, major v.v., byla oceněna angažovanost účastníků při porovnání úrovně připravenosti záložníků AČR i okolních států k obraně své vlasti.

Závodu se účastnilo celkem 20 tříčlenných družstev z různých organizací 3 zemí (2xNěmecko - Neckar am Rhein a Regensburg, 2x Rakousko – Langenlebarn; dále pak 7 družstev z řad AZ AČR – jednotlivých KVV, družstva Klubů vojáků v záloze ČR z několika oblastí ČR, družstev aktivních vojáků z řad pořadatelů – KVV hlavní město Praha a VÚ Jince). Závod proběhl za použití tradičních zbraní, se kterými většina českých i slovenských záložníků prožila svůj „vojenský život“, tj. v disciplině útočná puška vz. 58 a pistole vz. 82.

Účastníci závodu ocenili akční pojetí provedení jednotlivých disciplín, kdy záleželo samozřejmě na přesnosti střelby, ale zároveň i na rychlosti splnění obou disciplín. V podmínkách moderního boje jde o základní předpoklad přežití vojáka v případě ozbrojeného střetu.

Závod byl pojat zejména jako plnění kolektivní disciplíny. Vlastní střelby proběhly podle předpisů AČR a hodnocení výsledků podle pravidel SVZ ČR.

Výsledky dosažené v průběhu závodu svědčí o stále velice uspokojivé úrovni střelecké přípravy jak v řadách AZ, tak i ve starších ročnících záložníků AČR.


V souhrnném hodnocení družstev se na prvních třech místech umístila následující družstva:

 1. Sportovně metodická komise ÚR SVZ ČR na prvním místě (ve složení podplukovníci v.z. Bosák, Krátký a Přecechtěl – celkem 482,5 bodu),
 2. Aktivní zálohy KVV Praha 111 (ve složení mjr. Štoček, Sobotka, Benda – celkem 441,3 bodu),
 3. Klub vojáků v záloze z Jindřichova Hradce (ve složení Fuksa, Brejžek, Mesároš – celkem 427,6 bodu).

Umístění jednotlivců v kategorii útočná puška vz. 58:

 1. des v. z. Jindřich Balounek z KVV Liberec s nástřelem 79,39 bodu,
 2. rtn v. z. Vítězslav Krob z KVV Karlovy Vary s nástřelem 78,09 bodu,
 3. por. v. z. Jan Pončík z KVV Zlín s nástřelem 76,37 bodu.

Všichni tito závodníci získali mistrovskou třídu platnou pro tuto soutěž – Expert.

Umístění jednotlivců v kategorii pistole vz. 82:

 1. svob. v.z. Nakládal Petr z KVV Olomouc v limitu jedné minuty z 10 ran celkem 96 bodů (VT Expert),
 2. pplk. v. z. Oldřich Přecechtěl z družstva SMK ÚR SVZ ČR s nástřelem 95 bodů (VT Expert),
 3. Štefan Mesároš z KVZ Jindřichův Hradec s nástřelem 93 bodů (VT Sharpshooter).

Hodnocení zahraničních družstev:

 1. družstvo z Langenlabarnu č. 1 ve složení ppor. Erich Malacek, ppor. Michael Peischl a Fritz Hübl. Celkovým výkonem 280,3 bodů byli v celkovém hodnocení na 14. místě.
 2. družstvo z Regensburgu ve složení št.poddůstojník Gerhard Schwarz a št. svob. Peter Dorn a Hartmut Pape výkonem 212,2 bodů (v celkovém hodnocení na místě 18.)
 3. kombinované „mezinárodní“ družstvo z Langenlebarnu č.2 ve složení prap. Erich Hermann, strážmistr Mario Spinn a voj. v.z. Tomáš Bada výkonem 207,0 bodů (v celkovém hodnocení na místě 19.).

Slavnostní vyhodnocení se konalo v sobotu večer v Praze. Vítězové získali diplomy, medaile a poháry. Ceny vítězným družstvům i jednotlivcům, stejně jako ocenění nejlepšímu zahraničnímu družstvu předal v zastoupení ředitele KVV hlavní město Praha prap. Pavel Hůdek a v zastoupení předsedy SVZ ČR, Jan Bada, mjr. v.v.

Pro zahraniční účastníky a zájemce z ČR byla ještě v neděli dopoledne zorganizována prohlídka ve VHÚ ve Kbelích.

Pro ty, kteří by se chtěli o vlastní soutěži, nebo o Svazu vojáků v záloze, dozvědět více, jsou k dispozici jak bližší informace, tak propozice, tak i výsledková listina na stránkách SVZ ČR: www.svz-cr.cz

Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se na přípravě závodu podíleli. Zejména bych chtěl vyzdvihnout podporu ze strany KVV hlavní město Praha v čele s jejím ředitelem, plk. gšt. Petrem Gajdošem i jemu podřízených vojáků z povolání. Kromě toho je třeba ocenit vysoce i pomoc a podporu příslušníků VÚ v Jincích i funkcionářského aktivu Oblastní rady KVZ organizovaných v pražské oblasti a vedení vojenského újezdu i Vojenským lesům v Jincích. Myslím, že jsme si mohli ověřit, že spojením sil profesionálních vojáků s organizacemi sympatizujícími s AČR je možno zorganizovat velice zajímavou mezinárodní akci. A to i v den pracovního volna. Velký dík je také potřeba předat na adresu sponzorů závodu a to jak firmě Sellier a Bellot, tak i ÚR SVZ ČR. Bez jejich pomoci bychom asi závod na této úrovni zorganizovat nedokázali.

Při loučení dali všichni účastníci najevo, že se již nyní těší na čtvrtý ročník Rezervy 2016.