Přehled hlavních druhů techniky a výzbroje AČR (stav k 1. lednu 2018)

Počty zahrnují výzbroj a bojovou techniku, která je k 1. lednu 2018 v majetku ozbrojených sil České republiky, bez ohledu na její plánované použití, zařazení v bojových jednotkách nebo ve skladech, bojeschopnost, dlouhodobé nebo krátkodobé uložení či nabídnutí k odprodeji.


1. ledna 2018