Přehled hlavních druhů techniky a výzbroje AČR (stav k 1. lednu 2014)

Počty zahrnují výzbroj a bojovou techniku, která je k 1. lednu 2014 v majetku ozbrojených sil České republiky, bez ohledu na její plánované použití, zařazení v bojových jednotkách nebo ve skladech, bojeschopnost, dlouhodobé nebo krátkodobé uložení či nabídnutí k odprodeji.


OBRNĚNÁ TECHNIKA

 

Počet

1. Bojové tanky (všechny verze typu T-72)

123

2. Bojová obrněná vozidla

442

DĚLOSTŘELECKÁ TECHNIKA

3. Dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více

179

LETECKÁ TECHNIKA

4. Bojové letouny (všechny verze typů JAS-39 a L-159)

39

5. Bojové vrtulníky (všechny verze vrtulníku typu Mi-24 a exportní Mi-35)

17


Souhrnné informace o svých ozbrojených silách si účastnické státy Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (Smlouva o KOS), Vídeňského dokumentu (VD) a Globální výměny vojenských informací (GVVI) vzájemně předaly ve Vídni ve dnech 10. až 12. prosince 2013.

Poznámky:

 • Bojová obrněná vozidla zahrnují všechny bojové verze bojových vozidel pěchoty typů BVP-1, BVP-2, BPzV, PANDUR II 8x8 a obrněných transportérů typů OT-90 a OT-64.
 • Dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více zahrnují všechny verze kanónů/houfnic typu ShKH M77 Dana, minometů typů ShM 85 a M M1982.
 • Smlouva o KOS stanovuje národní úroveň pro každý účastnický stát, tj. limit, který omezuje počty vybraných kategorií výzbroje a bojové techniky.

Limit pro Českou republiku je podle kategorií následující:

 • 1. Bojové tanky - 957 kusů

 • 2. Bojová obrněná vozidla - 1367 kusů

 • 3. Dělostřelecké systémy - 767 kusů

 • 4. Bojové letouny - 230 kusů

 • 5. Bojové vrtulníky - 50 kusů

 

Mimo početně omezovanou výzbroj a bojovou techniku dále ozbrojené síly České republiky disponují k 1. lednu 2014 podle Smlouvy o KOS, VD a GVVI:

 • 9 ks cvičných letounů typů L-39;
 • 20 ks dopravních a pozorovacích letounů typů L-410, An-26, Jak-40, CL-601 Challenger, A-319 CJ a CASA C-295M;
 • 35 ks neozbrojených dopravních a víceúčelových vrtulníků typů Mi-8, Mi-17 (i Mi-171Š) a W-3A Sokol;
 • 159 ks vozidel se speciální nástavbou na podvozcích bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů různých typů;
 • 162 ks lehkých obrněných vozidel, která nepodléhají Smlouvě o KOS a VD typu BRDM-2, Dingo 2 a IVECO;
 • 40 ks obrněných zdravotních vozidel, na která se vztahují ustanovení Ženevské konvence pro zlepšení podmínek raněných a nemocných vojenských osob v poli z 12. srpna 1949 a nepodléhají Smlouvě o KOS a VD;
 • 6 ks mostních tanků MT-55A.

Kontrola a ověřování počtů

Každý dokument obsahuje ustanovení o kvótách inspekcí, které jednotlivé státy musejí na svém území přijmout ke zjištění, zda deklarované počty výzbroje a techniky souhlasí s počty skutečnými:

 • Podle Smlouvy o KOS musí Česká republika v průběhu roku přijmout tři inspekce u útvarů nebo ve stanovených prostorech;
 • Podle VD musí Česká republika v průběhu roku přijmout jednu ověřovací návštěvu a tři inspekce stanovené oblasti;
 • Podle Smlouvy o otevřeném nebi musí Česká republika v průběhu roku přijmout na svém území až čtyři pozorovací lety.

Podle plánu spojeneckého Koordinačního výboru pro ověřování (NATO Verification Coordination Committee) bude pod vedením České republiky proveden obdobný počet inspekcí v zahraničí a čeští inspektoři budou pracovat ve smíšených týmech států NATO. Inspektoři České republiky se zapojí i do implementace Daytonské mírové úmluvy a do dalších odzbrojovacích aktivit podle požadavků NATO, OBSE a OSN.


Upraveno: 16. ledna 2014