Přehled hlavních druhů techniky a výzbroje AČR (stav k 1. lednu 2010)

Počty zahrnují výzbroj a bojovou techniku, která je k 1. lednu 2010 v majetku ozbrojených sil České republiky, bez ohledu na její plánované použití, zařazení v bojových jednotkách nebo ve skladech, bojeschopnost, dlouhodobé nebo krátkodobé uložení či nabídnutí k odprodeji.


OBRNĚNÁ TECHNIKA

 

Počet

1. Bojové tanky (všechny verze typu T-72)

174

2. Bojová obrněná vozidla

513

DĚLOSTŘELECKÁ TECHNIKA

3. Dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více

258

LETECKÁ TECHNIKA

4. Všechny verze typů letadel JAS-39 a L-159

42

5. Všechny verze vrtulníku typu Mi-24 (i exportní Mi-35)

26


Souhrnné informace o svých ozbrojených silách si účastnické státy Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (Smlouva o KOS), Vídeňského dokumentu 1999 (VD-99) a Globální výměny vojenských informací (GVVI) vzájemně předaly ve Vídni ve dnech 14. až 16. prosince 2009.

Poznámky:

 • Bojová obrněná vozidla zahrnují všechny bojové verze bojových vozidel pěchoty typů BVP-1, BVP-2, BPzV, PANDUR II 4x4 CZ a obrněných transportérů typů OT-90 a OT-64. Do počtu není započteno 8 ks BVP-2 z důvodu dlouhodobého nasazení mimo zónu aplikace výše uvedených mezinárodních dokumentů.
 • Dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více zahrnují všechny verze kanónů/houfnic typu ShKH M77 Dana, raketometů typu RM vz. 70 a minometů typů ShM 85 a M M1982.
 • Smlouva o KOS stanovuje národní úroveň pro každý účastnický stát, tj. limit, který omezuje počty vybraných kategorií výzbroje a bojové techniky.
  • Limit pro Českou republiku je podle kategorií následující:
  1. 1. - 957 kusů

  2. 2. - 1367 kusů

  3. 3. - 767 kusů

  4. 4. - 230 kusů

  5. 5. - 50 kusů

 • Mimo početně omezovanou výzbroj a bojovou techniku dále ozbrojené síly České republiky disponují k 1. lednu 2010 podle Smlouvy o KOS, VD-99 a GVVI:
  • 10 ks cvičných letounů typů L-39,
  • 18 ks dopravních a pozorovacích letounů typů L-410, An-26, Jak-40, CL-601 Challenger a A-319 CJ;
  • 32 ks dopravních a víceúčelových vrtulníků typů Mi-8, Mi-17 (i Mi-171Š) a W-3A Sokol;
  • 215 ks vozidel se speciální nástavbou na podvozcích bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů různých typů;
  • 68 ks obrněných vozidel, která nepodléhají Smlouvě o KOS a VD-99 typu BRDM-2, Dingo 2 a IVECO;
  • 34 ks zdravotních vozidel, na která se vztahují ustanovení Ženevské konvence pro zlepšení podmínek raněných a nemocných vojenských osob v poli z 12. srpna 1949 a nepodléhají Smlouvě o KOS a VD-99; 
  • 10 ks mostních tanků MT-55A.

Kontrola a ověřování počtů

Každý dokument obsahuje ustanovení o kvótách inspekcí, které jednotlivé státy musejí na svém území přijmout ke zjištění, zda deklarované počty výzbroje a techniky souhlasí s počty skutečnými:

 • Podle Smlouvy o KOS musí Česká republika v průběhu roku přijmout tři inspekce u útvarů nebo ve stanovených prostorech;
 • Podle VD-99 musí Česká republika v průběhu roku přijmout jednu ověřovací návštěvu a tři inspekce stanovené oblasti;
 • Podle Smlouvy o otevřeném nebi musí Česká republika v průběhu roku přijmout na svém území až čtyři pozorovací lety.

Podle plánu spojeneckého Koordinačního výboru pro ověřování (NATO Verification Coordinatiion Committee) bude pod vedením České republiky proveden obdobný počet inspekcí v zahraničí a čeští inspektoři budou pracovat ve smíšených týmech států NATO. Inspektoři České republiky se zapojí i do implementace Daytonské mírové úmluvy a do dalších odzbrojovacích aktivit podle požadavků NATO a OBSE.


Vloženo: 14. ledna 2010