Přehled hlavních druhů techniky a výzbroje AČR (stav k 1. lednu 2009)

Počty zahrnují výzbroj a bojovou techniku, která je k 1. lednu 2009 v majetku ozbrojených sil, bez ohledu na její plánované použití, zařazení v bojových jednotkách nebo ve skladech, bojeschopnost, dlouhodobé nebo krátkodobé uložení či nabídnutí k odprodeji.


OBRNĚNÁ TECHNIKA

 

Počet

Bojové tanky

178

Bojová obrněná vozidla

490

DĚLOSTŘELECKÁ TECHNIKA

Dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více

259

LETECKÁ TECHNIKA

Všechny verze typů letadel JAS-39 a L-159

42

Všechny verze vrtulníku typu Mi-24 (i exportní Mi-35)

29


Souhrnné informace o svých ozbrojených silách si účastnické státy Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (Smlouva o KOS), Vídeňského dokumentu 1999 (VD-99) a Globální výměny vojenských informací (GVVI) vzájemně předaly ve Vídni ve dnech 11., 12. a 15. prosince 2008.

Poznámky:

 • Bojová obrněná vozidla zahrnují všechny bojové verze bojových vozidel pěchoty typů BVP-1, BVP-2, BPzV a obrněných transportérů typů OT-90 a OT-64. Do počtu nejsou započteny 4 ks OT-64 a 14 ks BVP-2 z důvodu dlouhodobého nasazení mimo zónu aplikace výše uvedených mezinárodních dokumentů.
 • Dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více zahrnují všechny verze kanónů/houfnic typu ShKH M77 Dana, raketometů typu RM vz. 70 a minometů typů ShM 85 a M M1982.
 • Mimo početně omezovanou výzbroj a bojovou techniku dále ozbrojené síly České republiky disponují
  k 1. lednu 2009 podle Smlouvy o KOS, VD-99 a GVVI:
  • 12 ks cvičných letounů typů L-39,
  • 18 ks dopravních a pozorovacích letounů typů L-410, An-26, Jak-40, CL-601 Challenger a A-319 CJ;
  • 43 ks dopravních a víceúčelových vrtulníků typů Mi-8, Mi-17 (i Mi-171 Š) a W-3A Sokol;
  • 215 ks vozidel se speciální nástavbou na podvozcích bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů různých typů;
  • 54 ks obrněných vozidel, která nepodléhají Smlouvě o KOS a VD-99 typu BRDM-2, Dingo 2 a IVECO;
  • 34 ks zdravotních vozidel, na která se vztahují ustanovení Ženevské konvence pro zlepšení podmínek raněných a nemocných vojenských osob v poli z 12. srpna 1949 a nepodléhají Smlouvě o KOS a VD-99; 
  • 10 ks mostních tanků MT-55A.

Vloženo: 2. ledna 2009