Přehled hlavních druhů techniky a výzbroje AČR (stav k 1. lednu 2008)

Hlavní druhy techniky a výzbroje AČR sledované Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.