Tank T-72M4 CZ

Modernizovaný bojový tank T-72M4 CZ je bojové, pancéřované, pásové obrněné vozidlo s vysokou manévrovací schopností v terénu.

Tank je určen k ničení tanků a ostatních obrněných cílů, popř. i živé síly protivníka a proti nízkoletícím cílům. Je vyzbrojen 125mm kanónem s hladkou hlavní, stabilizovaným ve dvou naváděcích rovinách s rychlostí střelby do 8 ran/min a automatickým nabíjecím zařízením. Dále je vyzbrojen kulometem 7,62 mm PKT spřaženým s kanónem a 12,7mm protiletadlovým kulometem NSV. Je možné použít i kulomet 7,62 mm vz. 95/98 s původním střelivem i se střelivem NATO. Tank je vybaven zařízením chránícím tříčlennou osádku a vnitřní výstroj vozidla proti tlakové vlně, radiaci a chemickým látkám. Tank má zařízení pro překonávání vodních toků jízdou pod vodou, zadýmovací zařízení k vytvoření dýmových clon pro maskování a hasící zařízení pro hašení požáru uvnitř vozidla. Tank T-72M4 CZ je komplexní modernizace tanku T-72 na úroveň srovnatelnou s tanky 3. generace.

Základní takticko-technické údaje T-72M4 CZ

 • Celková hmotnost: 48 000 kg
 • Počet členů osádky: 3
 • Dálka střelby: ve dne: 5000 m, v noci: 4000 m
 • Efektivní dálka střelby (oproti T-72): 2 - 2,2x
 • Velitel tanku může vést účinnou palbu:
 • Měření dálky laserem: 240 - 9995 m
 • Dálka detekce cíle: ve dne: min 5000 m, v noci: min 4000 m
 • Pravděpodobnost zásahu cíle (oproti T-72) první ranou: ze stojícího tanku: 1-1,1x, z jedoucího tanku: 1,8-3x
 • Účinek nového podkaliberního náboje v cíli (oproti BM-15): 1,6x
 • Maximální rychlost: vpřed: 61 km.h -1, v terénu: 44 km.h -1, vzad: 14 km.h -1
 • Kanónový náboj 125/EPpSv-97:
 • Celková hmotnost náboje: 20,3 kg
 • Hmotnost střely (včetně dílčí spalitelné náplně): 10,7 kg
 • Hmotnost penetrátoru: 3,8 kg
 • Počáteční rychlost střely: 1650 m.s -1
 • Úchylka střely (výšková a stranová) na dálce 2000 m: 36 cm
 • Nábojka Ž-62 CZ se spalitelným obalem
 • Užití ve všech tancích řady T-72 včetně T-72M4 CZ

 
Foto: Prospektové materiály, CD ROM a prezentace VOP 025 Nový Jičín


Celkem: 30 fotografií 

( 1 000 x 667, cca  700 kB)