Obrněný transportér průzkumný BRDM-2rch

BRDM-2rch je obojživelné, speciální, pancéřované vozidlo družstva radiačního a chemického průzkumu s pohonem všech kol.

možňuje provádět radiační a chemický průzkum pochodových os, komunikací a terénu, radiační a chemické pozorování, vytyčování zamořených prostorů, orientační kontrolu zamoření osob, techniky, materiálu, potravin a vody, odběr vzorků kontaminované zeminy, potravin a vody, meteorologické pozorování a předávání zpráv o radiační a chemické situaci.

Do speciální výbavy patří automatický signalizátor GSP-11 nebo GSA-12, chemický průkazník CHP-71, intenzimetr IT-65 nebo DP-86, radiostanice R-123, termonavigační zařízení TNA-3, vytyčovací zařízení zamořených prostorů, souprava k odběru vzorků KPO-1 a meteorologický komplet MK-3. Obrněný transportér je vyzbrojen 7,62mm kulometem PKT.

Základní technické údaje

  • Hmotnost: 7000 kg
  • Průměrná rychlost při průzkumu: 30 až 40 km/h (10 km/h)
  • Motor: zážehový typu GAZ-41
  • Maximální rychlost jízdy: 95 až 100 km
  • Rychlost plavby: 9 až 10 km/h
  • Jízdní dosah: 750 km

Pozn. údaj v závorce je pro jízdu terénem

Obrazová příloha

 

fotografie 1

fotografie 2 fotografie 3 fotografie 4

 

Snímky ve vyšší kvalitě:

BRDM-2rch BRDM-2rch 2