Pasivní sledovací systém Věra

Pasivní sledovací systém (PSS) Věra je výrobek pardubické akciové společnosti ERA. Systém může jako nezávislý zdroj informací o vzdušné situaci plnit funkce kontrolního a záložního systému pro radarové systémy Řízení letového provozu (ŘLP).

První funkční vzor systému Věra byl instalován na stanovištích s nadmořskou výškou cca 1000 metrů a od roku 1995 úspěšně testován v nepřetržitém provozu skupinou specialistů Střediska pasivních systémů letectva a PVO AČR. Váha jedné stanice je cca 25 kg a příkon cca 30 wattů. Princip systému je shodný s požadavky kladenými na jeho předchůdce (např. Tamara, Tacan).

Systémy Věra nabízí výrobce v těchto modifikacích: Věra – P3D, Věra ASCS, Věra - AP, Věra - ADSB a Věra – HME a Věra – E používaný především ve vojenství.
Systém Věra patří do kategorie třípozičních časově-hyperbolických systémů pro určování polohy zdroje elektromagnetických signálů. Těmito signály jsou odpovědi palubních odpovídačů SSR - systému sekundární radiolokace 1090 MHz vysílané ve formě impulsních kódů.

Poloha letounu se určuje na základě vyhodnocení rozdílu času příchodu těchto signálů (kódů) na tři přijímací stanice navzájem vzdálené desítky kilometrů. Souřadnice (poloha) letounu jsou dány průsečíkem hyperbolických křivek odpovídajících vyhodnoceným časovým rozdílům. Systém se skládá ze tří bezobslužných přijímacích stanic (střední a dvou bočních), mikrovlného spojení a signálového procesoru umístěného v místě střední stanice. Tam se také vyhodnocují kódy odpovědí, velmi přesně se měří jejich vzájemné časové zpoždění, vyhodnocuje se okamžitá poloha letounů a provádí se automatické sledování drah všech letounů.

Věra poskytuje informaci o vzdušné situaci v reálném čase: souřadnice X,Y, rychlost, barometrickou výšku a identifikaci kódu. Základní verzi lze rozšířit o další palubní zdroje signálu (dotazovače TACAN, DME, palubní radary aj.). Výstupní informace o aktuální vzdušné situaci se předává modemem do situačního displeje k zobrazení a dalšímu zpracování i k distribuci uživatelům.

Testování prokázalo, že dosah systému je 400 až 500 km v úhlovém sektoru větším než 120o. Systém dokáže pokrýt celé území ČR i dostatečnou část vzdušného prostoru sousedních států. Určující je prakticky pouze přímá radiová viditelnost přijímacích stanic PSS do zájmového prostoru.  Ověřená stacionární přesnost měření (ve vzdálenosti kolem 100 km) je u systému Věra řádově desítky metrů a prostorově závisí na poloze letounu vzhledem k přijímacím stanicím. Současné programové vybavení umožňuje automaticky sledovat až 300 letounů současně.
Systém nabízí i ověřenou plynulost vedení cílů a kvalita vedení při manévrech letounů.

Výstupní informace je předávána s periodou 5 s a obsahuje ke každému letounu pořadové číslo, polohu, identifikační kód A, dekódovanou barometrickou výšku a příznak kvality sledování.
Výstupní zpráva ve formátu ASTERIX zajišťuje datovou kompatibilitu se systémem LETVIS. (integrovaný systém vojenského ŘLP, průzkumu vzdušného prostoru, uvědomování, vedení a řízení aktivních prostředků protivzdušné obrany, obsahující prvky technologie C4I2 ).

Aplikace a přínosy:

Systém Věra je vhodný jako záložní systém pro radarové systémy ŘLP, pro sledování letadel na letových trasách a v koncové řízené oblasti, pro sledování letadel při pohybu na zemi, při přistávání i v malých výškách, ke kontrole kvality sledování systémů ŘLP, pro sledování námořního provozu apod.

Systém využívá nejmodernější technologie z oboru mikrovlnné a digitální techniky. Výsledkem je kompaktní, vysoce spolehlivá, rozměrově i váhově minimalizovaná konstrukce.
Použita je plochá anténa typu path.
Přesnost určení barometrické výšky je 30 m.
Obsluhu tvoří jeden operátor u situačního displeje.

PSS Věra představuje užitečný doplněk a zálohu existujících aktivních radiátorů systému ŘLP. Není náhradou radiolokátorů, ale jejich doplňkem se specifickými možnostmi a perspektivou rozvoje. Integrace dat z PSS Věra do systému LETVIS je logická a nezbytná, neboť umožňuje zvýšit bezpečnost celého systému ŘLP.

Zdroj:

       Technický týdeník 10/1998
       Vojenské rozhledy – zvláštní číslo 2001
       Obrana (SVK) – 7/2003
       Era, a.s. Pardubice - www.era.cz

Odkaz na výrobce:

        www.era.cz