Průzkumný komplet SNĚŽKA

Průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA je určen k provádění dělostřeleckého průzkumu. Umožňuje detekci, rozpoznání a sledování pozemních pohyblivých a stacionárních cílů, pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich výbuchů, snímání souřadnic uvedených cílů, jejich další zpracování, vyhodnocení a přenos informací o bojišti na nadřízený stupeň velení.

Komplet SNĚŽKA je tvořen strojovým spodkem (upraveným pásovým sedmikolovým obrněným obojživelným BVP), bojovou nástavbou, manipulátorem polohy, manipulátorem senzorů, radiolokátorem, meteosnímačem, televizní kamerou pro denní a noční snímání a termovizní kamerou pro noční snímání. Bojovou zástavbu tvoří toponavigační soustava pozemní, toponavigační souprava družicového navigačního systému GPS, optické pozorovací a zaměřovací přístroje, zadýmovací souprava, souprava pro náhradní způsob průzkumu, pracoviště velitele kompletu a pracoviště operátorů.

Vestavěný terminál družicového navigačního systému GPS umožňuje určování polohy v terénu s vysokou přesností a rychlé topografické připojení kompletu během rychlých přesunů. Centralizovaný sběr, analýza, přenos dat v reálném čase a adresné poskytování průzkumných informací mnoha uživatelům v rámci vytvářených systémů velení a řízení vytváří předpoklady pro efektivní vedení bojové činnosti za všech meteorologických podmínek a v noci. Průzkum může vést z přírodního skrytu, jelikož senzory, instalované na výsuvném rameni ve výšce 14 metrů dovolují postihovat pozemní cíle.

Průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA je typickým představitelem moderní kategorie vysoce mobilních prostředků průzkumu splňující i ty nejnáročnější požadavky armád států NATO.

Základní taktickotechnická data kompletu SNĚŽKA

  • Výška senzorů v bojové poloze: 14,25 m
  • Maximální rychlost: po silnici 55 km/h (v terénu 20 km/h a při plavání 7 km/h)
  • Jízdní dosah: 600 km
  • Detekce cílů: pomocí radiolokátoru 27 km, denní přehledovou kamerou 5 km, denní zaměřovací kamerou 10 km, IČ kamerou – úzké zorné pole 9 km
  • Dosah laserového dálkoměru: 20 km
  • Fonické spojení: na vzdálenost do 20 km
  • Přenos dat do systému řízení palby: na vzdálenost do 14 km
  • Obsluha: 4 osoby
  • Bojová hmotnost kompletu: 17,4 t

Obrazová příloha

Průzkumný komplet SNĚŽKA 1 Průzkumný komplet SNĚŽKA 2

SNĚŽKA v akci 1 Průzkumný komplet SNĚŽKA 3 SNĚŽKA v akci 2

Průzkumný komplet SNĚŽKA 4 Průzkumný komplet SNĚŽKA 5 Průzkumný komplet SNĚŽKA 6

Průzkumný komplet SNĚŽKA 7 Průzkumný komplet SNĚŽKA 8 Průzkumný komplet SNĚŽKA 9 Průzkumný komplet SNĚŽKA 10