Lehký kulomet - 5,56mm kulomet univerzální FN Minimi (M249 SAW)

FN Minimi je plně samočinná dlouhá zbraň, kulomet, ráže 5,56mm nebo 7,62mm (tuto ráži nakupuje AČR). Zbraň je určená jako základní podpůrná zbraň družstva (čety) jako nesená a obsluhovaná jedním střelcem, ale může být rovněž v případě potřeby lafetována (do trojnožky nebo do montáže na technice) a plnit v omezeném rozsahu úkoly univerzálního kulometu. Zbraň je v současné době zavedena ve výzbroji prakticky všech zemí NATO, zejména Velké Británie, Kanady a USA (zde pod označením M-249 SAW).

Zbraň je zásobována standardním článkovým, rozkládacím nábojovým pásem NATO typu M-27 pro náboj 5,56mm, podávaným z levé strany zbraně. Pás může být teoreticky nekonečný. Ke zbrani lze připojit plastový nebo plátěný box s kapacitou 250 ks Nb 5,56mm v pásu nebo užívat pás volný. Zbraň má rovněž šikmo zleva situovánu zásobníkovou šachtu, do níž lze užívat jakékoliv zásobníky pro útočnou pušku řady AR-15/M-16/M-4.

Popis funkce zbraně:

Zbraň střílí z otevřené polohy závěru, závěr je uzamčený rotačním závorníkem odemykaným šnekovou kulisou a jeho zpětný pohyb je zajištěn odběrem spalných plynů z vývrtu hlavně. Plynovratné ústrojí je vybaveno plynovým regulátorem pro nastavení správné funkce zbraně, resp. pro zvýšení tlaku při větším znečištění nebo užití slabší munice.

Zbraň se nabíjí po odklopení svrchního víka závěru s posunovacím a podávacím ústrojím, kdy je třeba založit první náboj v pásu do nábojiště. Po následném uzavření víka je třeba napínací pákou závěru na pravé straně zbraně natáhnout závěr do zadní polohy, kde dojde k jeho zachycení.

Natažení závěru vzad dojde k vytažení prvního náboje z pásu, jehož první článek je tímto uvolněn a dojde k jeho vypadnutí pod zbraň. Náboj je zachycen drápkem vytahovače a je závěrem unášen vzad, kde je tlakem snižovače podsunut pod nábojiště do osy hlavně a nábojové komory. Vlivem činnosti podávacího a posunovacího ústrojí v závislosti na zpětném chodu závěru je nábojový pás posunut o jeden náboj, jenž je podán na místo prvního vytaženého náboje. Napínací páku je třeba poté manuálně vrátit do přední polohy. Zbraň je připravena ke střelbě.

Nad pistolovou rukojetí je situována manuální pojistka s přeřaďovačem umožňující zajištění zbraně nebo palbu dávkou. Zbraň neumožňuje střelbu jednotlivými ranami.

Po stisknutí spouště dojde k vypuštění závěru, jenž je tlakem vratné pružiny hnán vpřed, dochází k zasunutí náboje do nábojové komory hlavně a po uzamčení celku hlaveň – závěr rotačním závorníkem dojde k jeho odpálení. Střela je hnána vývrtem hlavně a poté, co mine ústí plynového kanálu, dochází k vniknutí spalných plynů do plynovratného ústrojí. Zde tlak plynů působí na vratný píst, jenž následně žene vzad nosič závorníku. Zpětným pohybem nosiče dochází k odemykání závěru, neboť závorník je nuceně otáčen vlivem šnekové kulisy. Poté, co uzamykací ozuby závorníku vyjdou ze záběru ozubů hlavně, je závěr odemčen a setrvačností je hnán stále vzad proti tlaku vratné pružiny. Drápek vytahovače vytahuje z komory vystřelenou nábojnici a ta je vyhazovačem vyhozena doprava pod zbraň. Zároveň je v nábojišti zachycen a z pásu vytažen další náboj a celý cyklus se opakuje až do vystřílení nábojů nebo dokud je stisknuta spoušť.

V případě potřeby je možnost užívat i zásobníky pro pušku M-16 s kapacitou 30 ran nebo jakékoliv jiné zásobníky pro pušky řady AR-15/M-16/M-4. Pro tuto funkci není třeba na zbrani provádět jakékoliv úpravy, zasunutím zásobníku pouze dojde k pootočení podávacího ústrojí a přechodu funkce na podávání ze zásobníku. Ve zbrani pouze nemůže současně být založen nábojový pás.


Technické popisy:

1) 5,56mm kulomet univerzální FN Minimi (M249 SAW)

Druh zbraně:

  • lehký kulomet (SAW – Squad Automatic Weapon)

Typ zbraně:

  •  Minimi, M249

Výrobce:

  • FN Herstal, Belgie; FNH USA Inc., USA

Ráže:

  • 5,56x45mm NATO

NSN:

  • 1005-01-127-7510

Varianty, verze:

  • standardní (dlouhá hlaveň, pevná pažba)

Para (zkrácená hlaveň, teleskopická pažba)
SPW (Special Purpose Weapon – zkrácená těžká hlaveň, předpažbí RIS (Rail Interface System – Mil. Std. 1913), teleskopická pažba)
Mk. 46 (odlehčená verze pro speciální jednotky)