Pásový obojživelný transportér PTS-10

Pásový obojživelný transportér PTS-10 je určen pro přepravu dělostřelectva, pásových a kolových tahačů, obrněných transportérů, automobilů a osob při překonávání vodních toků.

Na ilustračních fotografiích je pásový obojživelný transportér PTS-10. Je určen pro přepravu dělostřelectva, pásových a kolových tahačů, obrněných transportérů, automobilů a osob při překonávání vodních toků. Dále může být používán pro přepravu raněných na nosítkách nebo pro přepravu výsadku v plné zbroji.

Základní technické údaje

  • Maximální zatížení při jízdě na souši: 5 t
  • Maximální zatížení při plavbě na vodě: 10 t
  • Maximální rychlost s břemenem na suchu a ve vodě: 42 km/hod. a 10 km/hod.

Obrazová příloha