Odminovací komplet BOŽENA 5

Komplet BOŽENA 5 je dálkově ovládaný samojízdný odminovací stroj určený k plošnému odminování terénu od protipěchotních i protitankových min.

Je vybaven rotačním cepovým odminovacím zařízením. Komplet zahrnuje primární nosič, cepový odminovač, budku operátora a přepravní přívěs. Kromě odminování může být stroj využit k likvidaci křovin a nízkých porostů, po výměně pracovního nástroje pak i k přepravě a nakládání nebezpečného materiálu nebo jako dálkově řízený zemní stroj.

Základní takticko-technické údaje


Hmotnost stroje včetně cepového odminovače: 12 020 kg
Maximální výška v pracovní poloze: 2225 mm
Maximální šířka v pracovní poloze: 3350 mm
Maximální délka v pracovní poloze: 7320 mm
Brodivost: do 800 mm
Pracovní rychlost: 4-9 km/h
Šířka odminovaného pásu: 2655 mm
Výkon motoru: 170 kW

Celkem: 5 fotografií 

( 3 264 x 2 448, cca  1 900 kB)