Linka-82

Linka-82 je speciální zařízení jednotek chemického vojska vyráběné ČKD Letovice. Je určeno k provádění speciální očisty automobilové a bojové techniky pozemních jednotek po napadení zbraněmi hromadného ničení protivníka.

Pomocí tohoto zařízení lze provádět odmořování, dezaktivaci a dezinfekci rozměrné bojové techniky i běžných dopravních prostředků průjezdným způsobem. Zařízení je možno využít také k hašení požárů.

Linka-82 je přívěs tažený a pracující v součinnosti s automobilem chemickým rozstřikovacím ARS-12M. Skládá se ze dvou samostatných vzájemně propojených souprav a to sacího zařízení MZ-82 2 a postřikového rámu POR-82 1. Ve výzbroji armády je zavedena od roku 1985.

Základní technické údaje

Sací zařízení MZ-82 2
  • Hmotnost: 3900 kg
  • Výška rámu: 3900 až 4500 mm
  • Šířka rámu: 4800 až 5400 mm
  • Výkon čerpadla: 1500 litrů/min
Postřikový rám POR-82 1
  • Hmotnost: 400 kg
  • Výška rámu: 3000 až 4400 mm
  • Šířka rámu: 3700 až 4300 mm
  • Pracovní kapacita zařízení: 50 vozidel/hod

Obrazová příloha