Modernizační projekty AČR

Základními dokumenty pro rozvoj a modernizaci ozbrojených sil České republiky jsou Dlouhodobý výhled pro obranu 2030, Koncepce výstavby Armády České republiky 2025 a Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025.  • Logistika:

Oblast logistického zabezpečení

- (www.vyzbrojovani.army.cz/ologzp)

Oblast nabývání movitého majetku a služeb

- (www.vyzbrojovani.army.cz/onmm)

Oblast pořizování materiálu ze zahraničí

- (www.vyzbrojovani.army.cz/odnsip)

- - -

Zdroj: Sekce vyzbrojování a akvizic MO: www.vyzbrojovani.army.cz


Říjen 2018