Protiletadlový raketový komplet 2K 12M KUB M (SA-6 GAINFUL)

Samohybný protiletadlový raketový komplex 2K12 - KUB - v kódu NATO označení SA-6 GAINFUL, z produkce bývalého SSSR, byl poprvé zaveden do výzbroje v šedesátých letech minulého století v základní verzi 2K12. Systém byl vyvinut ruskou firmou Toropov OKB-134 a vyráběn firmami Vympel MKB a NIIP.

Na území Československé socialistické republiky se poprvé objevil 1. února 1975 u tehdejšího 171. protiletadlového raketového pluku v Rožmitále pod Třemšínem.

V průběhu doby byl modernizován na základě zkušeností z bojového nasazení v různých konfliktech, především na Blízkém východě. Poslední zdokonalená verze komplexu 2K12 – KUB se zvýšenou odolností proti elektronickému rušení je označena SA-6B GAINFUL Mod 1 a byla vyráběna až do roku 1992.Vzhledem k jeho vysoké mobilitě a ostatním provozním charakteristikám a vzhledem k jeho schopnosti další modernizace je stále vhodným zbraňovým systémem i pro soudobou protivzdušnou obranu.

Palebná baterie má k dispozici vlastní řídící a naváděcí radiolokátor, čtyři odpalovací zařízení a dva nabíjecí přepravníky na podvozku vozidla Zil-131 (každý vezoucí 3 rakety).

Bojové komponenty komplexu jsou instalovány na vysoce mobilních pásových podvozcích s pancéřovou ochranou a s vlastními zdroji elektrické energie. Protiletadlový raketový komplex 2K12 - KUB je určen k ničení letounů, křídlatých raket, vrtulníků, bezpilotních prostředků a ostatních vzdušných cílů létajících v malých a středních výškách v rozmezí 25 až 10 000 m, ve vzdálenostech 4 až 23 km, při rychlostech cílů do 600 m/s na příletu a 300 m/s na odletu. Cíle jsou ničeny tlakovou vlnou a střepinovým účinkem bojové nálože o hmotnosti 56 kg, umístěné v trupu řízené rakety. Nálož je vybavena radiolokačním zapalovačem.

Raketa 3M9M3 je dvoustupňová, s raketonáporovým motorem na tuhou pohonnou hmotu (palivo), s přívodem vzduchu za letu z atmosféry. Pro start a potřebné urychlení rakety se využívá standardní tuhá pohonná hmota (palivo + okysličovadlo). Raketa tak získá maximální rychlost až 900 m/s. Celková startovací hmotnost rakety je 600 kg. Raketa je aerodynamicky řízena a má aerodynamické uspořádání typu „otočné křídlo“. Navedení rakety na cíl je uskutečňováno poloaktivním způsobem samonavedení, s využitím modifikované metody proporcionálního sblížení, optimalizující proces navedení raket na nízkoletící a manévrující cíl. Znovunabití protiletadlových řízených střel z přepravního na odpalovací zařízení trvá vycvičené osádce 10 minut.

Pro potřeby ochrany před účinky radioelektronického rušení je radiolokátor vybaven vestavěnou televizní kamerou pro sledování cílů s dosahem až 25 kilometrů.

Modernizace komplexu nabízená firmou RETIA, a.s., je zaměřená především na elektronické části řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN. Zahrnuje bloky související s tvorbou a zpracováním radiolokační a identifikační informace, dále optická čidla, grafickou prezentaci zízkaných dat a komunikační prostředky. Rekonstrukce SURN zachovává slučitelnost s dalšími, nemodernizovanými prostředky a systémy, je však zohledněna perspektivní modernizace nebo náhrada těchto prostředků.

První etapa modernizace zabezpečuje následující funkce:

přeladění do pásma NATO

inicializace a ovládání dotazovače AN/TPX-56

digitalizace řídícího radiolokátoru

zobrazení sloučené vzdušné situace včetně příznaku vlastního cíle

příjem dat a povelů z nadřízeného systému

navedení (natočení) naváděcího radiolokátoru

odesílání požadovaných dat a stavové informace nadřízenému systému

výpočet okamžité polohy bojového vozidla

automatickou ON-LINE a OFF-LINE diagnostiku.

Vlastní rekonstrukce systému SURN spočívá v:

náhrada původního dotazovače systémem IFF typu Mark 12

modernizaci přehledového radiolokátoru

modernizace naváděcího radiolokátoru

zástavbě bloku zobrazení sloučené informace

vybavení moderním systémem komunikace

modernizaci optického kanálu

vybavení blokem navigace a orientace

systémově promyšlená modernizace s modulární koncepcí umožňuje nabídnout širokou škálu rozsahu rekonstrukce komplexu dle možností a potřeb konkrétního uživatele.

Dotazovač IFF má oproti původnímu typu podstatně vyšší věrohodnost identifikační informace a umožňuje plnou kompatibilitu s výzbrojí NATO (specifikace STANG 4193).

www.youtube.com/watch?v=IvxH4bmah2A