Krajská vojenská velitelství

Krajská vojenská velitelství jsou vojenským správním úřadem vykonávajícím ve svém územním obvodu státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

Plánují a zabezpečují mobilizační přípravy a provádění mobilizace, a tuto problematiku projednávají s územními orgány státní správy a samosprávy. Administrativně zabezpečují procesy přijetí uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání vydáním rozhodnutí ředitele krajského vojenského velitelství o schopnosti státního občana České republiky vykonávat vojenskou činnou službu.

V bezpečnostní radě kraje nebo krizovém štábu kraje zabezpečují úkoly plánování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému nebo k plnění úkolů Policie České republiky.

Při řešení krizových situací vytvářejí operační středisko pod operačním řízením rozvinutého Společného operačního centra Ministerstva obrany.

Krajská vojenská velitelství jsou podřízena řediteli sekce plánování schopností MO.

Mapa ČR:

 

Struktura KVV:

  • Ředitel
  • Velení
  • Operační oddělení
  • Oddělení podpory
  • Oddělení obranných příprav
  • Pěší rota AZ

Poř.č.

Znak

KVV

Poř.č.

Znak

KVV

1.

praha

KVV - hl. město Praha

2.

str_k

KVV Praha Středočeský kraj

3.

k_vary

KVV Karlovy Vary

4.

usti

KVV Ústí nad Labem

5.

liberec

KVV Liberec

6.

hk

KVV Hradec Králové

7.

pardubice

KVV Pardubice

8.

jihlava

KVV Jihlava

9.

cb

KVV České Budějovice

10.

plzen

KVV Plzeň

11.

brno

KVV Brno

12.

olomouc

KVV Olomouc

13.

ostrava

KVV Ostrava

14.

zlin

KVV ZlínZa obsah stránky odpovídá: plukovník Ing. Pavel Šmídek, SPS, pavel.smidek@army.cz
tel.: 602 571 139
2. srpna 2018