Armáda » Struktura » Generální štáb » Sekce rozvoje a plánování schopností » KVV

Krajská vojenská velitelství

Krajská vojenská velitelství jsou vojenským správním úřadem vykonávajícím ve svém územním obvodu státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

Plánují a zabezpečují mobilizační přípravy a provádění mobilizace, a tuto problematiku projednávají s územními orgány státní správy a samosprávy. Administrativně zabezpečují procesy přijetí uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání vydáním rozhodnutí ředitele krajského vojenského velitelství o schopnosti státního občana České republiky vykonávat vojenskou činnou službu.

V bezpečnostní radě kraje nebo krizovém štábu kraje zabezpečují úkoly plánování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému nebo k plnění úkolů Policie České republiky.

Při řešení krizových situací vytvářejí operační středisko pod operačním řízením rozvinutého Společného operačního centra Ministerstva obrany.

Krajská vojenská velitelství jsou podřízena řediteli sekce rozvoje a plánování schopností MO.

Mapa ČR:

 

 

Struktura KVV:

  • Ředitel
  • Velení
  • Operační oddělení
  • Oddělení podpory
  • Oddělení obranných příprav
  • Pěší rota AZ

 

 

Poř.č.

Znak

KVV

www.army.cz

www.vlastní

Aktivní záloha

1.

praha

KVV - hlavní město Praha

www.army.cz-
město Praha

www.kvv -
město Praha

AZ KVV hl.m. Praha

2.

str_k

KVV Praha - Středočeský kraj

www.army.cz-
Středočeský kraj

www.kvv -
Středočeský kraj

 

3.

k_vary

KVV Karlovy Vary

www.army.cz-
Karlovy Vary

www.kvv -
Karlovy Vary

 

4.

usti

KVV Ústí nad Labem

www.army.cz-
Ústí nad Labem

www.kvv -
Ústí nad Labem

 

5.

liberec

KVV Liberec

www.army.cz-
Liberec

www.kvv -
Liberec 

 

6.

hk

KVV Hradec Králové

www.army.cz-
Hradec Králové

www.kvv -
Hradec Králové

 

7.

pardubice

KVV Pardubice

www.army.cz-
Pardubice

www.kvv -
Pardubice

 

8.

jihlava

KVV Jihlava

www.army.cz-
Jihlava

www.kvv -
Jihlava

 

9.

cb

KVV České Budějovice

www.army.cz-
České Budějovice

www.kvv -
České Budějovice

 

10.

plzen

KVV Plzeň

www.army.cz-
Plzeň

www.kvv -
Plzeň

www.aktivní zálohy

11.

brno

KVV Brno

www.army.cz-
Brno

www.kvv -
Brno

 

12.

olomouc

KVV Olomouc

www.army.cz-
Olomouc

www.kvv -
Olomouc

 

13.

ostrava

KVV Ostrava

www.army.cz-
Ostrava

www.kvv -
Ostrava

 

14.

zlin

KVV Zlín

www.army.cz-
Zlín

www.kvv -
Zlín

 

 Za obsah stránky odpovídá: plukovník Ing. Pavel Šmídek, SRPS, pavel.smidek@army.cz
tel.: 602 571 139
Listopad 2017