Vzdušné síly

Vzdušné síly - ilustrační fotografie

Hlavním úkolem vzdušných sil AČR je zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru ČR, který vzdušné síly zajišťují v rámci NATINADS a v případě potřeby prostředky národního posilového systému protivzdušné obrany ČR. Kromě výše zmíněných skutečností plní vzdušné síly nezastupitelnou úlohu při podpoře pozemních sil, zabezpečení mobility vojsk, možnosti provedení rychlého manévru a zabezpečení úkolů přepravy.

V mírových podmínkách se vzdušné síly stanovenými silami a prostředky dále podílejí na plnění úkolů, které vyplývají z přijatých zákonů a meziresortních dohod.

 

Velitel vzdušných sil:

plukovník gšt. Ing. Libor Štefánik

Struktura:

 

Historie, zajímavosti:

" Příslušníci československého letectva v RAF (1940-1945)
Zpracovali: plk. v. v. Jan Sigmund (bývalý příslušník čs. letectva v RAF), plk. v. v. Josef Váňa, pplk. Ing. Emil Padior


Za obsah stránek odpovídá majorka Mgr. Jolana Fedorková tel. 973 401 022, mobil 724 463 834
Aktualizováno: 4. června 2013