(2007-2012)

armádní generál Ing. Vlastimil PICEK

Náčelník Generálního štábu AČR

Armádní generál Ing. Vlastimil Picek

V roce 1975 zahájil svou vojenskou kariéru ve spojovacím vojsku Československé lidové armády. Vykonával velitelské funkce v útvarech a štábech velitelství letectva a Protivzdušné obrany státu. V letech 1996 – 2003 působil v nejvyšší funkci ve své odbornosti v rámci spojovacího vojska AČR jako jeho náčelník a zároveň náčelník sekce velení a řízení GŠ. V květnu 2003 se stal náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Za dobu jeho působení ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR došlo k rozsáhlé reorganizaci celého systému velení a řízení AČR, optimalizaci armády včetně obnovení poddůstojnického sboru, k výrazné modernizaci techniky, výzbroje a vybavení jednotek AČR.