(2002-2007)

armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky

armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

V roce 1973 se stal důstojníkem československé armády. Vykonával velitelské funkce v útvarech a štábech Východního vojenského okruhu. V letech 1991 - 1994 působil jako vysokoškolský učitel na Vojenské akademii v Brně, poté velel 6. mechanizované brigádě v Brně a dále působil ve vedoucích funkcích na velitelství pozemních sil v Olomouci. V letech 2000 - 2002 vykonával funkci náčelníka operační sekce Generálního štábu AČR. Za dobu jeho působení ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR se armáda stala plně profesionální a ozbrojené síly ČR dosáhly k 31. 12. 2006 počátečních operačních schopností.

 • Rodinný stav: ženatý
 • Manželka: Jiřina
 • Národnost: česká
 • Datum narození: 15. září 1954
 • Místo narození: Ruda nad Moravou (okr.Šumperk)

Vzdělání:

 • 1973
  absolvent Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Opavě
 • 1973 - 1977
  Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově
 • 1982 - 1985
  postgraduální studium v Akademii Generálního štábu polských ozbrojených sil ve Varšavě
 • 1994
  absolvent European Business School v Praze a v Mannheimu (SRN)
 • 1998 - 1999
  studium na National War College ve Washingtonu, D.C., U.S.A.

Jazyky:

 • angličtina
 • polština

Praxe:

 • 1977 - 1982
  velitel roty, náčelník štábu motostřeleckého praporu a zástupce náčelníka štábu motostřeleckého pluku v útvarech Východního vojenského okruhu.
 • 1985 - 1991
  náčelník štábu a velitel motostřeleckého pluku v Bratislavě, dále náčelník operačního oddělení tankové divize
 • 1991 - 1994
  vysokoškolský učitel na Vojenské akademii v Brně
 • 1994 - 1996
  jmenován do funkce velitele 6. mechanizované brigády v Brně
 • 1996 - 2000
  působil ve funkcích zástupce velitele 2. armádního sboru a náčelníka štábu velitelství pozemních sil AČR v Olomouci
 • 2000 - 2002
  náčelník operační sekce Generálního štábu Armády České republiky
 • 1. 12. 2002
  rozkazem prezidenta republiky jmenován náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky
 • 28. 10 2002
  jmenován do hodnosti generálmajora
 • 2. 12. 2002
  propůjčena hodnost generálporučíka
 • 8. 5. 2003
  jmenován do hodnosti generálporučíka
 • 8. 5. 2006
  jmenován do hodnosti armádního generála
 • 28. 2. 2007
  funkci náčelníka Generálního štábu AČR předal generálporučíkovi Ing. Vlastimilu Pickovi

Vyznamenání (výběr):

 • Záslužný kříž ministra obrany České republiky I., II., III. stupně
 • Medaile Armády České republiky III. a II. stupně
 • Medaile Za službu vlasti
 • Medaile Za službu v zahraničí - Kuvajt
 • Medaile NATO Za službu pro mír a svobodu
 • Pamětní medaile ministra obrany Slovenské republiky I. stupně
 • Stříbrná medaile polské armády
 • Pamětní medaile pomocných technických praporů
 • Čestný pamětní odznak k výročí 50 let NATO
 • Čestný pamětní odznak AČR Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého
 • Pamětní odznak k 5. výročí vstupu České republiky do NATO
 • Řád záslužné legie (USA)
 • Řád Čestné legie (Francie)
 • Zlatá medaile polské armády
 • Medaile Pro Memoria (Polsko)
 • Řád vojenského hrdinství - stupeň velkodůstojník (Rumunsko)
 • Kříž Vojenské policie
 • Medaile Osamělé hvězdy za zásluhy (USA - Texas)

Děti:

dcery Petra, Lucie, Andrea

Zájmy:

sport, cestování

Foto:

fotografie 1 fotografie 1 fotografie 1


Aktualizováno 1. března 2007