Armáda » Struktura » Historie » Galerie NGŠ » (2002-2007)

(2002-2007)

armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky

armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

V roce 1973 se stal důstojníkem československé armády. Vykonával velitelské funkce v útvarech a štábech Východního vojenského okruhu. V letech 1991 - 1994 působil jako vysokoškolský učitel na Vojenské akademii v Brně, poté velel 6. mechanizované brigádě v Brně a dále působil ve vedoucích funkcích na velitelství pozemních sil v Olomouci. V letech 2000 - 2002 vykonával funkci náčelníka operační sekce Generálního štábu AČR. Za dobu jeho působení ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR se armáda stala plně profesionální a ozbrojené síly ČR dosáhly k 31. 12. 2006 počátečních operačních schopností.