(1998-2002)

armádní generál Ing. Jiří ŠEDIVÝ

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky

armádní generál Ing. Jiří ŠEDIVÝ

V roce 1975 se stal důstojníkem Československé lidové armády. Vykonával velitelské funkce v tankových a výsadkových jednotkách. Velel 4. brigádě rychlého nasazení. V roce 1996 velel kontingentu Armády České republiky v mnohonárodní operaci IFOR. Později vykonával funkci velitele pozemních sil. Za jeho působení ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR vstoupila Česká republiky do NATO. Aktivní účast v mnohonárodních mírových operacích zvýšila prestiž naší armády doma i v zahraničí. Generální štáb v tomto období vypracoval Vizi výstavby a rozvoje AČR ve 21. století.