(1991-1993)

generálplukovník Ing. Karel PEZL

Náčelník Generálního štábu Československé armády

generálplukovník Ing. Karel PEZL

V roce 1948 se stal vojákem z povolání československé armády. V roce 1971 byl z armády propuštěn za politické postoje. Na konci roku 1989 se zapojil do přípravy návrhů vojenské doktríny. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé armády a později Armády České republiky se podílel na zpracování Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 1996 a zahájil transformaci armády. V souvislosti s dělením ČSFR došlo k rozdělení Československé armády. Do mise UNPROFOR byl vyslán mechanizovaný prapor a chirurgický tým.