(1989-1991)

generálporučík Ing. Anton SLIMÁK

Náčelník Generálního štábu Československé lidové armády

generálporučík Ing. Anton SLIMÁK

V roce 1962 se stal důstojníkem Československé lidové armády. Vykonával velitelské a štábní funkce a poté působil ve vojenské zpravodajské službě. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany se podílel na vzniku Koncepce výstavby Československé armády. Zahájil rovnoměrné rozmisťování jednotek Československé armády po celém území ČSFR. Do operace Pouštní bouře se zapojila československá protichemická jednotka. V roce 1993 odešel do Armády Slovenské republiky.