(1987-1989)

generálplukovník Ing. Miroslav VACEK

Náčelník Generálního štábu Československé lidové armády

generálplukovník Ing. Miroslav VACEK

V roce 1956 se stal důstojníkem Československé lidové armády. V sedmdesátých a osmdesátých letech velel postupně divizi, armádě a okruhu. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany se podílel na přípravě a realizaci mezinárodních dohod o snížení počtu konvenčních ozbrojených sil v Evropě. Generální štáb v této době připravoval novou vojenskou doktrínu. V roce 1989 byl jmenován ministrem národní obrany. V roce 1991 odešel do zálohy.