(1979-1987)

generálplukovník Ing. Miloslav BLAHNÍK

Náčelník Generálního štábu Československé lidové armády

generálplukovník Ing. Miloslav BLAHNÍK

V roce 1950 se stal důstojníkem československé armády. Na počátku sedmdesátých let vykonával funkce náčelníka štábu a velitele armády. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany se podílel na zkvalitnění operační přípravy vojsk a výrazné modernizaci armády, včetně zavedení výpočetní techniky. Od roku 1987 pracoval ve štábu spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy. V roce 1990 odešel do zálohy.