(1968-1979)

generálplukovník Ing. Karel RUSOV

Náčelník Generálního štábu Československé lidové armády

generálplukovník Ing. Karel RUSOV

V roce 1949 se stal důstojníkem československé armády. V padesátých letech pracoval na operační správě Generálního štábu. V šedesátých letech velel divizi a armádě. V roce 1967 byl jmenován generálním inspektorem Československé lidové armády. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany se podílel na procesu normalizace v armádě. V letech 1979 až 1989 vykonával funkci 1. zástupce ministra národní obrany. V roce 1990 odešel do výslužby.