(1958-1968)

armádní generál Otakar RYTÍŘ

Náčelník Generálního štábu Československé lidové armády

armádní generál Otakar RYTÍŘ

V roce 1937 se stal důstojníkem československé armády. Po německé okupaci Československé republiky odešel do exilu. Za druhé světové války sloužil v československých jednotkách v Sovětském svazu. V padesátých letech velel divizi, sboru a okruhu. Od roku 1956 vykonával funkci náměstka ministra národní obrany. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. náměstka ministra národní obrany prosadil větší autonomii československého vojenského vedení při výstavbě armády. V roce 1977 odešel do výslužby.