(1950-1952)

armádní generál JUDr. Jaroslav PROCHÁZKA

Náčelník Generálního štábu Československé armády

armádní generál JUDr. Jaroslav PROCHÁZKA

V roce 1919, po návratu z československých legií v Rusku a ve Francii, se stal záložním důstojníkem československé armády. V letech 1942 až 1945 zastával funkci osvětového důstojníka v československých jednotkách v Sovětském svazu. Po ukončení druhé světové války pracoval na Ministerstvu národní obrany. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé armády se výrazně podílel na prohlubování sovětského vlivu při reorganizaci armády. V roce 1952 odešel do zálohy.