(1945-1948)

armádní generál Bohumil BOČEK

Hlavní velitel československé branné moci

armádní generál Bohumil BOČEK

V roce 1918 se stal důstojníkem československých legií v Rusku. Po německé okupaci Československé republiky odešel do exilu. Pracoval na Ministerstvu národní obrany československé exilové vlády v Londýně a vykonával velitelské funkce v československých jednotkách ve Velké Británii a v Sovětském svazu. Ve funkci náčelníka Hlavního štábu československé branné moci se podílel na obnově československé armády. Po únoru 1948 byl z funkce odvolán. Odešel do výslužby, poté byl zatčen a odsouzen v politickém procesu. V roce 1952 zemřel ve vězení.