(1945)

armádní generál Ludvík SVOBODA

Hlavní velitel československé branné moci

armádní generál Ludvík SVOBODA

V roce 1919 se stal důstojníkem československých legií v Rusku. Po německé okupaci Československé republiky odešel do Polska, kde organizoval československou vojenskou jednotku, kterou v září 1939 převedl do Sovětského svazu. Zde postupně velel praporu, brigádě a sboru. V letech 1945 až 1950 vykonával funkci ministra národní obrany. Hlavním velitelem československé branné moci byl v roce 1945. Prosazoval výstavbu nové armády podle sovětského vzoru. V letech 1968 až 1975 byl prezidentem ČSSR