(1941-1945)

brigádní generál Bruno SKLENOVSKÝ

Náčelník štábu Ministerstva národní obrany

brigádní generál Bruno SKLENOVSKÝ

V roce 1919 se stal důstojníkem československých legií v Rusku. Ve druhé polovině třicátých let se podílel na výstavbě pohraničních opevnění. Po německé okupaci Československé republiky odešel do exilu. Ve Velké Británii vykonával funkci náčelníka štábu Ministerstva národní obrany. Podílel se na výstavbě a přípravě československých zahraničních jednotek, zejména výsadkových jednotek a obrněné brigády. V roce 1946 vykonával funkci přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V roce 1948 odešel do výslužby.