(1940-1941)

brigádní generál Jaroslav ČIHÁK

Náčelník štábu Ministerstva národní obrany

brigádní generál Jaroslav ČIHÁK

V roce 1914 se stal důstojníkem rakousko-uherské armády. Od roku 1916 byl příslušníkem československých legií v Rusku. Od roku 1936 velel Pěchotnímu učilišti v Milovicích. Po německé okupaci Československé republiky odešel do exilu. V roce 1940 velel československým jednotkám nasazeným do bojů na německo-francouzské frontě. Ve Velké Británii vykonával funkci náčelníka štábu Ministerstva národní obrany. Podílel se na budování československé armády v zahraničí. Zemřel v roce 1944 v Londýně.