(1933-1939)

armádní generál Ludvík KREJČÍ

Náčelník Hlavního štábu československé branné moci

armádní generál Ludvík KREJČÍ

V roce 1915 se stal důstojníkem rakousko-uherské armády. V roce 1917 vstoupil do československých legií v Rusku. V meziválečné československé armádě velel divizi a Zemskému vojenskému velitelství v Košicích. Ve funkci náčelníka Hlavního štábu československé branné moci provedl reorganizaci a modernizaci armády. Za mnichovské krize v roce 1938 zastával funkci hlavního velitele mobilizované armády. Za druhé světové války byl vězněn nacisty. Po roce 1945 nebyl povolán do armády a později byl degradován. V roce 1990 byl rehabilitován.