(1925-1933)

armádní generál Jan SYROVÝ

Náčelník Hlavního štábu československé branné moci

armádní generál Jan SYROVÝ

V roce 1915 se stal důstojníkem československých legií v Rusku. V meziválečné československé armádě velel Zemskému vojenskému velitelství v Praze. Ve funkci náčelníka Hlavního štábu československé branné moci zahájil celkovou reorganizaci a modernizaci armády. V dubnu roku 1947 byl odsouzen a zbaven hodnosti za to, že ve funkci ministra národní obrany dal souhlas k prodeji válečného materiálu Německu a že nedal 15. března 1939 pokyn ke zničení vojenského materiálu. V roce 1960 byl z vězení propuštěn.