(1921-1925)

divizní generál Eugéne Desiré Antoine MITTELHAUSER

Náčelník Hlavního štábu československé branné moci

divizní generál Eugéne Desiré Antoine MITTELHAUSER

V roce 1894 se stal důstojníkem francouzské armády. Za první světové války bojoval na západní frontě, velel pluku, brigádě a divizi. V letech 1919 až 1921 zastával funkci náčelníka štábu Francouzské vojenské mise v Československu. Od ledna 1921 stál v jejím čele a současně vykonával funkci náčelníka Hlavního štábu československé branné moci. V této funkci se podílel na slučování zahraničních a domácích útvarů československé armády a na rozvoji vojenského školství.