(1919-1920)

divizní generál Maurice César Joseph PELLÉ

Náčelník Hlavního štábu československé branné moci

divizní generál Maurice César Joseph PELLÉ

V roce 1884 se stal důstojníkem francouzské armády. Za první světové války působil v jejím hlavním stanu, velel divizi a sboru. Od února 1919 stál v čele Francouzské vojenské mise v Československu. Ve funkci náčelníka Hlavního štábu československé branné moci a vrchního velitele československé branné moci se podílel na vzniku československé armády a jejího Hlavního štábu. V roce 1920 velel československým branným silám za války s Maďarskou republikou rad.