Velitelství výcviku – Vojenská akademie

Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV-VA) Vyškov je předurčena k zajišťování rozvoje doktrinální soustavy v AČR, k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání a výcviku důstojníků, praporčíků a rotmistrů a přípravy příslušníků Aktivní zálohy, k zajišťování modernizace a rozvoje výcvikových zařízení vojenských výcvikových prostorů AČR, simulačních a trenažérových technologií AČR a k plánování využití učebně výcvikových zařízení pro výcvik jednotek a útvarů (svazků) druhů vojsk a sil AČR a NATO, a vytváření podmínek pro činnost součástí zahraničních armád.

VeV-VA je resortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením (resortní školou) Ministerstva obrany ČR a je přímo podřízená náčelníkovi Generálního štábu AČR.

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov:

Zástupce velitele:

  • plukovník gšt. Ing. Petr Svoboda, MSS.

Navštivte vlastní webové stránky VeV-VA:


24. září 2018